Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Interview: Prof. Dr. Rolf Hichert

Zveřejněno: 20. 01. 2014

Prof. Dr. Rolf Hichert

SUCCESS charts profesora Hicherta jsou klíčovým prvkem Jedox 5. SUCCESS rules (pravidla úspěchu) stojí na skutečnosti, že úspěšná komunikace ve firmách by měla být postavena na závazných pravidlech: Vyhněte se přílišné tvořivosti a nahodilosti ve verbálních projevech i v zobrazení dat. Naopak jděte s jasným sdělením, využívejte důslednou standardizaci a redukci na základní informace, zejména pro grafické zobrazení dat v BI softwaru, stejně tak v reportech.

Uživatelská přívětivost současných BI by měla být samozřejmostí, obchodní oddělení musí být ale zároveň schopna samostatně vytvářet datové modely a vyhodnocovat i zobrazovat data tak, jak uznají za vhodné.

 

V následujícím rozhovoru prof. Rolf Hichert, vynálezce SUCCESS charts, vysvětluje svůj koncept a ukazuje, proč je zavádění standardů v rámci podniku obtížné, i když je standardizace přínosem pro všechny zúčastněné.

 

1. "Nejde o dekoraci, ale o sdělení informace," zní vaše známé tvrzení. Co dalšího váš koncept znamená?

 

Můj koncept je založen na sedmi tématech shrnutých pod zkratkou SUCCESS. Každé téma řeší, jak nejlépe zobrazit obsah reportů a prezentací.

Nejdůležitější témata se skrývají pod prvním a posledním písmenem S slova SUCCESS. SAY - řekněme - "Máme co říct, máme jasné poselství" a STRUCTURE - struktura - "Naše sdělení mají jasné priority. Dokazují naše poselství a příběh, činí je věrohodnými."

Při vysvětlení jak zobrazit obsah jsou důležitá témata UNIFY - sjednotit - "všechno má svůj jasný význam", CONDENSE - zhuštění - "zobrazujte informace co nejstručněji" a SIMPLIFY - zjednodušení - "vyhněte se zbytečným šumům a redundanci."

UNIFY znamená standardizaci. To je pro business intelligence nesmírně důležité. "Když něco vypadá stejně, tak to musí i být stejné. Na druhou stranu pokud to není totéž, nemělo by to vypadat stejně."

Mimochodem, dovolte mi říci, že mnohé z těchto témat nejsou nová, ani jsem je "nevymyslel". Prostě chci přizpůsobit tyto postupy podnikatelskému prostředí. Jediné opravdu nové věci jsou moje doporučení na unifikaci.

 

2. Jak mohou společnosti využít pravidla zkratky SUCCESS pro reporting?

 

Reálné zkušenosti mnoha společností ukázaly, že dodržování těchto pravidel usnadňuje poskytování informací i jejich snazší pochopení na straně příjemců. Mimo to, stejně jako jakákoli jiná standardizace, může přijetí těchto pravidel v reportingu snížit náklady.

 

3. Jaké výhody může přinést přijetí SUCCESS pravidel v oblasti BI a Performance Management (PM)?

 

Klíčovými body prvního pravidla SAY jsou: "Sdělujte informace srozumitelně," "Dejte nadpisům jednotný vzhled," "Důsledně zdůrazňujte," a "Jděte rovnou k podstatě věci." Jsem přesvědčen, že přijetím tohoto pravidla lze transformovat dnešní "statistiky" do důvěryhodných reportů a přesvědčivých prezentací. Mnoho dnešních řešení se ohání zkratkami BI a PM. Ale ve skutečnosti není většina z nich ničím jiným než automatizovaným nástrojem pro zpracování dat. Poskytovatelé informací musejí mnohem lépe odůvodňovat svá tvrzení ("protože to bylo tak a tak..."), zatímco příjemci informací potřebují živější doporučení ("to je důvod, abychom udělali to a to..."). Dokud v sobě nebudou softwarová řešení integrovat jasná vysvětlení a jasná doporučení, budou stále jenom dotazovacím nástrojem pro odborníky.

 

4. Proč se lidé nemohou shodnout na obecných zobrazovacích standardech? Copak nemohou standardizovat způsob reportování?

 

Když mluvíme o standardizaci, musíme si nejprve uvědomit, že přemíra různých způsobů zobrazení nepřináší žádný užitek. To pouze způsobí větší zmatek a další práci. Jakmile se tento nový koncept uchytí, jediné co potřebujete je vypracovat si standardizační pravidla. Ovšem chápu, že sladění zájmů mnoha skupin lidí v podniku je těžká práce.

Mě například dráždí skutečnost, že existují dva různé typy elektrických zásuvek v Německu a ve Švýcarsku. Mozart a Beethoven měli štěstí, že existoval standard, jak přepsat hudbu na papír. V mnoha oblastech každodenního života využíváme výhod standardizace. Jak dlouho bude pokračovat stav, kdy necháme každého zaměstnance tvořícího obchodní analýzy rozhodovat o svém vlastním způsobu zobrazení příjmů, personálního zajištění nebo vyhodnocení dosažených cílů? Doufejme, že za deset let se budeme moci ohlédnout zpět a uznat, že všechna tato současná nespoutaná zobrazování dat byla hloupá.

 

5. Co Vás přivedlo na myšlenku standardizace?

 

Vždycky mě frustrovalo, když při prezentaci v PowerPointu musel přednášející své snímky vysvětlovat. Často se zdálo, že grafické zpracování je důležitější než obsah. Tito lidé standardizovali "dekorace" (použili korporátní design), ale ne obsah. A jejich reporty nedělaly to, co měly, tedy nereportovaly. To mi vadí.

Copak nebude naše práce jednodušší a rychlejší, pokud přijmeme určité normy? Věřím, že nastal čas standardizovat obsah reportů a prezentací – zdaleka nejenom co se týče jejich vzhledu. Budoucnost ukáže, která pravidla zvítězí a jak daleko budeme muset jít.

 

6. Jak se vám líbí skutečnost, že nejnovější verze softwaru Jedox je založena na Hichert Charts?

 

Chválím softwarové společnosti, které využívají moji koncepci a pomáhají standardizovat reporty a prezentace. Jedox odvedl skvělou práci, když začal implementovat SUCCESS charts. Co opravdu oceňuji na Jedoxu je jejich platformově nezávislé zobrazení Excelu, jak ve webovém prostředí tak i na mobilních zařízeních. To je správná cesta!

 

Více informací o tomto tématu naleznete na http://www.hichert.com nebo www.jedox.com

Autor: Jedox; Zdroj: Interview with Prof. Dr. Rolf Hichert

O dané problematice můžete diskutovat například v LinkedIn skupině Jedox Profesionálové

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962