Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Jedox Web

Zveřejněno: 01. 02. 2014

Komponenty Jedox Suite

Aby mohlo Business Intelligence a Performance Management řešení dostát současným podnikovým potřebám, musí být snadno dostupné odkudkoliv. S dynamicky se měnícími trhy potřebují profesionální BI uživatelé své ad hoc analýzy a reporty vytvářet rychle a být tak schopni učinit okamžitá rozhodnutí.

A právě kvůli těmto potřebám byl vyvinut nástroj Jedox Web - aby společnosti získaly náskok nad svou konkurencí. Jedox Web nabízí všechny nástroje a funkce, které firmy vyžadují na tvorbu plnohodnotného plánování, analýzy a reportovacích aplikací. Všechny komponenty jsou 100% optimalizovány pro Web 2.0 a nevyžadují instalaci žádných pluginů do vašeho počítače. Navíc mohou uživatelé přistupovat ke svým centrálně uloženým datům v Jedox OLAP Serveru přes webové prostředí z celého světa s plnohodnotnými možnostmi analýzy a zápisů, na jaké jsou zvyklí.

 

Jedox Web nabízí následující funkcionalitu:

 

Jedox Spreadsheet: Jedox Spreadsheet nabízí uživatelům známé prostředí Microsoft Excelu a jeho snadné ovládání, navíc však také přináší doplňky jako jsou DynaRanges (dynamická formátovací technologie), které umožňují mnohem snadnější vytváření dynamických reportů a plánovacích šablon. Jedox Web dovoluje přistupovat k centrálně uloženým reportům, editovat je několika různými způsoby a potom zobrazit v reálném čase. Navíc zde mohou uživatelé generovat vizualizace dynamických diagramů v souladu se SUCCESS modelem (pro více informací čtěte rozhovor s prof. Hichertem).

 

Jedox Modeler: Jedox Modeler byl vytvořen pro designování a údržbu Jedox OLAP modelů. Díky jeho intuitivnímu ovládání mohou dokonce i business uživatelé bez předchozí zkušeností snadno vytvářet dimenze, přidávat nové elementy a výsledek kombinovat do datových kostek. Jedox Web používá stejný intuitivní modelář jako Jedox Excel Add-in, takže uživatelé mohou snadno přecházet z jednoho prostředí do druhého.

 

Jedox File Manager: Jedox File Manager dovoluje business uživatelům spravovat a organizovat spreadsheety a další příbuzný obsah v bezpečném prostředí, povolujícím přístup na základě jasně definovaných uživatelských práv. Jedox File Manager nabízí zvláštní datové úložiště pro každou Jedox aplikaci a uživatele. Zdrojové soubory a přidružené informace, jako jsou PDF soubory, text nebo obrázky, mohou být rychle a snadno integrovány do konkrétní aplikace.

 

Jedox Report Manager: V této části mohou uživatelé efektivně přistupovat k celému obsahu spravovanému a vytvořenému v Jedox File Manageru. Je zde možné libovolně vytvářet hierarchicky strukturované reporty. Díky použití proměnných mohou být jednotlivé sekce dynamicky definované na základě uživatelských skupin nebo obsažených dat.

 

Jedox ETL Manager: Jedox ETL Manager je určen na vytváření, monitorování a spouštění projektů pro integraci dat z několika externích datových zdrojů. Jako přidavek ke klasickému procesu extrahování dat, jejich transformaci a mapování na rozdílné datové zdroje je zde také k dispozici podrobný záznam prováděných ETL operací.

 

Jedox Task Manager: Task Manager spravuje všechny časově orientované úkoly, jako třeba rozesílání reportů nebo automatické spouštění ETL projektů. Kromě podrobných monitorovacích funkcí je zde k dispozici široká možnost editace jednotlivých úloh.

 

Jedox System Manager: Poslední sekce patří přehlednému, dobře designovanému prostředí na administraci uživatelů, uživatelských skupin a povolení k jednotlivým komponentám a databázím uvnitř Jedoxu. Je zde také zpřístupněno prohlížení záznamů o vykonaných aktivitách (logy), licencích, aktivních připojeních a další administrační úlohy a nastavení.

 

Jedox Web nabízí všechny nástroje a funkcionalitu potřebné na tvorbu plnohodnotného plánování, analýzy a reportovacích aplikací, vše v intuitivním prostředí webového prohlížeče. Díky Jedox Web prostředí můžete pohodlně přistupovat k vašim centrálně uloženým BI datům z kteréhokoliv místa a využívat tak přesvědčivé a interaktivní Dashboardy a finanční reporty.

 

Autor: Jedox; Zdroj: Jedox Web

O dané problematice můžete diskutovat v LinkedIn skupině Jedox Profesionálové

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962