Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Proč se musí CFO zabývat IT technologiemi

Zveřejněno: 09. 06. 2014

Businessman

Finance a IT jsou dvě oddělení, která k sobě mají velmi blízko. Stále více finančních ředitelů řídí přímo nebo nepřímo oddělení IT. Neznamená to, že CFO musí být expert na informační technologie, ale měl by mít přiměřenou úroveň znalostí jeho procesů. ERP systémy, Business Intelligence nebo cloud to vše má výrazný vliv na správné fungování firmy a nasazení každého z nich představuje nezanedbatelné náklady. Jak se stává obchodní činnost stále složitější a zvětšuje se objem dostupných informací, jsou finance zcela závislé na IT, bez něhož by nebyly schopné kontrolovat obchodní činnosti, řídit efektivitu procesů stejně jako shodu s firemními pravidly. Nejde jen o to, aby CFO s IT spolupracoval. Stále častější je vedení klíčových IT projektů finančním ředitelem a vytváření smíšených teamů z IT a financí.

 

Zkracující se termíny pro reporting a rostoucí náročnost požadavků národních i mezinárodních regulátorů zvyšují tlak na finanční ředitele. Bez možnosti zvětšit počet pracovníků je tak hlavním nástrojem pro splnění jejich úkolů automatizace reportingů včetně zpracování velkého množství nestrukturovaných dat (Big Data), lepší vizualizace dat (Visual Data Discovery) a další moderní IT technologie a postupy.

 

Samostatnou kapitolou jsou stoupající požadavky na reporting vlivu firem na životní prostředí. Vykazování emisí CO2, spotřeby elektrické energie nebo množství vytvořených odpadů jsou pro většinu finančních ředitelů neprobádanou krajinou. Tyto požadavky nejen nezmizí, ale dá se očekávat jejich zvyšující se význam ze strany vedení nadnárodních firem, Evropské unie i státních orgánů.

 

Zvýšená zátěž ze strany reportingu neznamená, že se mohou finanční ředitelé méně věnovat svým dalším činnostem, jako je řízení rizika. Naopak. Průběžný risk management je pro CFO klíčový a jedině díky IT řešením je schopný postavit svá rozhodnutí na základě obrovského množství dat, která přicházejí ze samotné firmy i jejího okolí.

 

Dalším klíčovým faktorem, který vnáší do práce CFO chaos, je nepředvídatelnost vývoje ekonomiky a směnných kurzů. Komplikuje jakékoliv plánování a budgetování. Zvyšuje se tím také potřeba, aby finance průběžně dohlížely na efektivitu výroby, prodeje a dalších procesů a pomáhaly ostatním oddělením lépe chápat, jaká mají v daný okamžik jejich rozhodnutí ohledně cen, splatností, kreditních limitů, zásob, investic nebo počtu pracovníků vliv na celkové finanční výsledky společnosti. I zde je nutné využívat IT nástroje pro modelování situací s mnoha proměnnými faktory a vytvářet grafické vyjádření výsledků srozumitelné i pro finančně méně gramotné kolegy.

 

Ať už je cílem finančního ředitele snížení nákladů a rizika, zvýšení produktivity nebo obratu, vztah s IT a využití moderních technologií jsou pro jejich uskutečnění klíčové.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962