Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Prediktivní analýza místo křišťálové koule

Zveřejněno: 24. 06. 2014

Magická koule

Při plánování je vždy nejtěžší odhadnout, jak se budou určité události v budoucnosti odehrávat. K tomu je určená prediktivní analýza používající techniky Data Mining, statistiku, modelování i umělou inteligenci. Ta ze současných dostupných dat předpovídá budoucí vývoj. Vzory nalezené v historických datech pomáhají identifikovat příležitosti a hrozby v budoucnosti. Nachází vztahy mezi mnoha různými faktory a umožňuje předpovědět rizika vniklá při určitých jejich kombinacích. Díky prediktivní analýze jsou společnosti schopné interpretovat Big Data a použít je ve svůj prospěch.

 

Data Mining spolu se statistikou a sémantickou analýzou textu umožňuje firmám rozklíčovat velké množství strukturovaných i nestrukturovaných dat. Zejména u nestrukturovaných dat, jako jsou zprávy na sociálních sítích, texty emailů nebo hlášení automatických senzorů, existuje velký potenciál pro jejich automatické zpracování a využití ve firemní praxi.

 

Díky prediktivní analýze může management společností vystupovat proaktivně na základě očekávaných výsledků a ne je jen odhadovat. Časté jsou její využití v systému péče o zákazníky (CRM), kde pomáhá zaměřovat marketingové kampaně nebo směřovat inovace podle očekávaného životního cyklu výrobků a zákazníků. V lékařské péči pomáhá prediktivní analýza určit pacienty se zvýšeným nebezpečím nemocí typu cukrovky nebo astmatu. Důležitá je také jako součást Risk Managementu a prevence podvodů, kdy sleduje reálné transakce, porovnává je s těmi předpokládanými a upozorňuje na neočekávané události.

 

Výsledek analýzy příspěvků na sociálních sítích může pomoci předpovědět výsledek voleb nebo pohyby na akciovém trhu. Takovou studii provedli Eric Gilbert a Karrie Karahalios z University of Illinois na 20 miliony příspěvků a předpověděli vývoj burzy několik dní dopředu.

 

V ideálním případě jsou nástroje pro prediktivní analýzu začleněny do systému Business Intelligence nebo Performance Managementu, kde pomáhají s plánováním, vytvářením forecastů a dalšími do budoucna zaměřenými procesy. Výsledek je nejen přesnější, ale jeho příprava i mnohem rychlejší a méně náročná na ruční práci.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962