Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

BYOD - využívání vlastních zařízení v práci

Zveřejněno: 30. 06. 2014

Smartphone

Využívání vlastních zařízení pro firemní účely je celosvětový trend. Zaměstnanci tím získávají možnost pracovat na svých vlastních počítačích, tabletech nebo smartphonech, které jsou často lepší, než ty „fasované“ v zaměstnání. Zvyšuje se tím jejich motivovanost, produktivita a mobilita, firmě pak klesají náklady na pořízení a správu těchto zařízení. Na druhou stranu BYOD (Bring Your Own Device) představuje tak výrazný zásah do bezpečnosti firemní IT infrastruktury, že vyžaduje celkovou revizi bezpečnostních standardů a způsobů řízení rizika při práci s firemními daty. BYOD tím vyvolává řadu vášnivých debat na úrovni top managementu, IT i mezi zaměstnanci.

 

Jako první prorazily do firemního prostředí „sexy“ smartphony a tablety značky Apple následovány zařízeními platformy Android. Zaměstnanci je velmi často používali pro firemní účely bez spolupráce s IT. Na tento trend reagovali velcí dodavatelé IT řešení, jako jsou Citrix, Symantec, Intel nebo Microsoft. Pro ilustraci ve společnosti Cisco je v systému BYOD zapojeno 60 000 mobilních zařízení většinou na platformě iOS. Podle výzkumu SurveyMonkey z února 2014 preferovalo 56% majitelů smartphonů v USA pro kombinované firemní i osobní použití platformu iOS (meziroční pokles o 3%) a 38% Android (nárůst o 4%). Podíl BlackBerry klesl z 4% na zanedbatelná 2% a Windows Phone získal letos 3% preferencí.

 

V České republice je využití BYOD stále v plenkách. Podle výzkumu společnosti Intel z druhé poloviny roku 2013 uvažuje o aplikaci BYOD 50% amerických firem. V ČR jich 10% BYOD podporuje a 14% o něm uvažuje pro rok 2014. Rychleji se mění situace v malých a středních firmách, zatímco u velkých korporací trvá změna zavedené struktury IT architektury déle.

 

Důležitým krokem v politice BYOD je nalezení rovnováhy mezi bezpečností a produktivitou. Obava o bezpečnost je největší překážkou využití BYOD ze strany firem. Čím více však omezí funkcionality zařízení zaměstnanců v přístupu do firemní IT infrastruktury, tím více potlačují jejich reálnou použitelnost. Standardem jsou vynucené použití PIN kódu, šifrování zařízení, distribuce aktualizací a možnost vzdáleného mazání pro případ krádeže.

 

Složitější systémy umožňují spravovat bezpečnostní politiku BYOD zařízení jako součást celkové bezpečnostní politiky firmy pro celou IT infrastrukturu. Centrálně lze například spravovat ochranu koncových zařízení před škodlivým softwarem a hrozbami. Pomocí reportů je možné centrálně sledovat, jak jednotlivá zařízení a uživatelé splňují bezpečnostní politiku firmy a mít přehled o používaných druzích hardware a software. Některá řešení používají cloud k distribuci dat nebo software, ať už vyvinutého firmou nebo licencovaného třetí stranou. Zaměstnanci si mohou vybrat schválené aplikace a sami si je nainstalovat nebo dokonce přidat své zařízení, aniž by museli kontaktovat IT oddělení.

 

BYOD je tu a management firem se s tím bude muset vyrovnat. Místo plošných zákazů a jejich obcházení ze strany zaměstnanců je lepší zvážit jeho použití pro konkrétní oddělení a funkce, využít jeho výhod pro firmu a zároveň zajistit bezpečnost pomocí citlivě nastavených pravidel a procesů.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962