Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Proč by měli finanční ředitelé vést HR

Zveřejněno: 08. 07. 2014

HR

Podle přednášky profesora Richarda Beattyho z Rutgers University na konferenci CFO Rising v Orlandu nejsou oddělení HR ve většině společností schopná poskytnout analýzy nutné k personálním rozhodnutím, které přispívají k budování ekonomické hodnoty jejich společnosti. Firmy obecně se příliš málo zabývají tím, aby přitáhly a udržely nejdůležitější strategické mozky, protože věnují příliš mnoho času péči o ty ostatní. Jak řekl: „Personalisté se snaží stále prosazovat myšlenku, že spokojenost většiny zaměstnanců v práci je důležitá, ale neexistuje důkaz, že by tento jejich přístup měl kladný vliv na finanční výsledky společností.“

 

Beatty založil svoje tvrzení na studiích provedených v IBM a dalších společnostech, které našli jen velmi malou spojitost mezi spokojeností většiny zaměstnanců a jejich výkonností. Navíc mnoho času a úsilí je věnováno lidem, jež pro firmu nevytváří žádný ekonomický přínos. Součástí výzkumu bylo i hodnocení 4 500 zaměstnanců jedné americké finanční instituce agenturou Gallup dotazováním jejich klientů. 25 % nejhůře hodnocených pracovníků stálo firmu 30 milionů USD ročně na mzdových nákladech a dalších 50 milionů na ušlém zisku, neboť jejich přínos k obchodnímu výsledku byl negativní. Bylo by ziskovější je platit, aby pracovali pro konkurenci.

 

Typické řešení HR pro zvýšení výkonnosti je školení. Podle Beattyho to není efektivní, protože velká část neproduktivních zaměstnanců ví, co má dělat, jen to prostě nedělá. Silnějším řešením je podle něj selekce a náhrada těchto osob. Jak uvedl: „Mnoho pracovníků HR se věnuje tomuto oboru, protože chtějí pomáhat lidem. To je v naprostém pořádku, ale současně je třeba budovat efektivní organizaci.“

 

Společnosti chtějí v HR stále častěji lidi, kteří rozumí financím a obchodu. Podle výzkumu Watson Wyatt Worldwide mezi firmami z Fortune 500 se mění požadavky top managementu na personalisty. 90 % ředitelů chce HR jako strategicky přemýšlející oddělení, ale jen 22 % ho tak vidí.

 

Kvalitní zaměstnanci jsou opravdu nejdůležitějším kapitálem a činnost HR je pro všechny společnosti kriticky důležitá. Každý CFO může personalistům pomoci se zavedením analytický postupů a zaměřením na výkon, jaké jsou běžně užívané ve financích. Pokud si navíc finanční profesionál „odskočí“ na čas do vedení HR, podpoří tím jak společnost, tak i svou vlastní kariéru.

 
Zdroje:
Memo to CFOs: Don’t Trust HR
Bringing the Discipline of Finance to HR
Finance Should Run HR

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962