Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Integrovaný reporting

Zveřejněno: 22. 07. 2014

Graf v reportu

Integrovaný reporting je nový přístup v prezentaci KPI ve formě interaktivního dashboardu, ve kterém může každý uživatel zobrazovat jím požadované detailní informace nebo vazby mezi různými parametry. Pokud vás například zajímá souvislost mezi spotřebou energií a ziskem, postačí k tomu několik kliknutí. Umožňuje k finančním výsledkům provázat a zobrazit mnoho nefinančních faktorů, jako je třeba počasí, životní prostředí nebo sociální faktory.

 

Integrovaným reportingem, zvaným též <IR>, se mimo jiné zabývá organizace IIRC (International Integrated Reporting Council). Ta definuje výslednou zprávu takto: „Integrovaný report je stručná komunikace o tom, jak strategie organizace, její řízení, výkonnost a vyhlídky do budoucna přispívají v kontextu vnějšího prostředí k vytváření hodnoty v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém období.“ Protože je tento způsob prezentace pro mnoho uživatelů nový, umožňují integrované reportingové systémy také export do tradičního PDF, které je pochopitelně ochuzeno o interaktivní funkce, a často je integrovaný report doplněn klasickou výroční zprávou.

 

První integrovaný report publikovala v roce 2002 dánská biotechnologická společnost Novozymes, avšak trvalo dalších 10 let, než ho začaly používat velké korporace. Například SAP takto prezentoval spolu s klasickou výroční zprávou své výsledky za rok 2012. Do pilotního programu <IR> organizace IIRC se již zapojilo více než 100 nadnárodních společností, mezi nimi Unilever, HSBC, Deutsche Bank, Hyundai, Microsoft, PepsiCo, National Australia Bank, Tata Steel a další.

 

Podle vyjádření Russella Picota (Chief Accounting Officer v bance HSBC) existuje v současnosti přehnaný důraz na krátkodobé výsledky, který komplikuje efektivní alokaci investic, a právě integrovaný reporting může firmám pomoci dosáhnout finanční stabilitu v dlouhodobé perspektivě. Společnosti Deloitte tvrdí, že se integrovaný reporting stane v blízké budoucnosti hlavním informačním nástrojem velkých korporací, protože obsahuje mnohem více údajů o tom, jak dosahují dlouhodobé hodnoty, než klasické výroční zprávy.

 

Díky integrovanému reportingu může management společností řídit lépe jednotlivé vstupy, efektivněji alokovat zdroje, účinněji komunikovat s akcionáři, zákazníky a zaměstnanci a v konečném důsledku dosahovat lepších dlouhodobých finančních výsledků.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962