Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Self-service BI zrychluje a zlevňuje reporting

Zveřejněno: 01. 08. 2014

Graf v reportu

Není to tak dávno, kdy zástupy lidí ve finančních odděleních a IT stále dokola připravovaly stohy grafů a tabulek, které měly daleko k přehlednosti a jejich příprava nebyla rychlá ani levná. Kvůli časové a finanční náročnosti omezovali analytici výstupy na základní údaje a na jakýkoliv speciální report bylo nutné si nějakou dobu počkat. Situace se ještě zhoršila v období krize, kdy došlo ke snižování počtu analytiků a současně rostla potřeba rychlejších a fakty lépe podložených rozhodnutí.

 

Na základě této potřeby se začal masově rozšiřovat typ systémů Business Intelligence zvaný Self-service BI, který umožňuje jednotlivým uživatelům, aby si sami bez zapojení IT specialistů vytvořili personalizované interaktivní reporty nebo analytické dotazy. Ty mohou vkládat do prezentací a díky dynamickému propojení se zdroji dat jsou vždy aktuální. Reporty je také možné exportovat do všech možných formátů od PDF až po HTML5.

 

Role IT se omezuje na prvotní nastavení systému, péči o zdrojová data, určení práv jednotlivých uživatelů a jejich školení. Protože většina jeho pracovníků nejsou výpočetní mágové, je kritickou vlastností tohoto druhu Business Intelligence jednoduchost a intuitivnost ovládání včetně uživatelsky nastavitelného rozhraní. Dále je pro úspěšné Self-service BI nutné mít dobré nástroje pro podporu analýz, snadný přístup ke zdrojovým datům a jednoduše ovladatelný data warehouse.

 

Díky tomu, že se IT specialisté již nezabývají přípravou rutinních reportů, mohou se věnovat více strategickým činnostem, jako jsou cloudové systémy, BYOD (Bring Your Own Device), nebo mobilní BI.

 

Self-service BI však nepřináší jen samé výhody. Mezi jeho rizika patří chaotické reportování, používání mnoha různých formátů a sledovaných parametrů. Proto je třeba, aby finanční oddělení spolu s IT dobře nastavilo pravidla pro výstupy z BI. Dalším nebezpečím, které je třeba minimalizovat již od začátku, je únik důvěrných dat. I zde je podstatná role IT v nastavení přístupových práv do systému a kontrole jeho užívání.

 

V současném ekonomickém prostředí musí činit firmy ještě rychlejší a efektivnější rozhodnutí. Díky Self-service BI jsou reporty a analýzy dostupné v rámci celé organizace mnohem rychleji, než kdykoliv dříve, a za mnohem nižší náklady. Rozhodování managementu na všech úrovních se tak zakládá na tvrdých neustále aktualizovaných datech a nikoliv na intuici.

 
Zdroje:
techtarget.com, cfoworld.cz, gartner.com, informationbuilders.com

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962