Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Balanced Scorecard pro strategické řízení firmy

Zveřejněno: 19. 08. 2014

Graf v reportu

V minulosti se mnohá strategická rozhodnutí firem zakládala na odhadu a intuici. Pak přišly reportingové systémy a management měl najednou k dispozici obrovské množství dat. Jenže čísla samotná přinášejí další komplikaci. Manažeři totiž nepotřebují čísla, ale informace, na základě kterých se mohou rozhodovat. Pokud se dva lidé podívají na ta samá data, vidí v nich často zcela odlišné věci. Jeden je interpretuje jako skvělou příležitost k růstu, zatímco druhý vidí zásadní problém vyžadující okamžité řešení. Oba je totiž chápou ze svého úhlu pohledu, na základě svých zkušeností a osobního přístupu. To velmi často vede ke zcela opačným operativním výsledkům, než byly ty požadované ve firemní strategii. Proto se začal v devadesátých letech rozšiřovat systém Balanced Scorecard jako nástroj strategického plánování a řízení.

 

Abychom se mohli podle čísel rozhodovat, je třeba je vidět v kontextu. V rámci přístupu Balanced Scorecard je kontext vyjádřen dvěma způsoby. Porovnání skutečných výsledků s plánovanými je doplněno barevným kódem, který nám jasně a přehledně ukáže, kde jsou a jak velké rozdíly. Většina firem má také ke každé barvě přiřazeny konkrétní akce. Například oranžová znamená, že je třeba danou odchylku analyzovat, červená již vyvolá okamžité nápravné opatření bez jakýchkoliv zdržujících diskusí. Velkou výhodou Balanced Scorecard je tak možnost řídit rozsáhlé firmy s mnoha pobočkami na základě jasně daných pravidel, rychle a efektivně.

 

Balanced Scorecard je ale jen začátek. Říká nám pouze to, jestli existuje ve firmě nějaký problém a zda máme jeho důvody studovat nebo je třeba podniknout okamžitou nápravnou akci. Stále nám však chybí některé informace, které potřebujeme pro další rozhodování. Jak tedy nejlépe přistupovat k využití Balanced Scorecard a dále je doplnit, aby byly informace v nich obsažené pro společnost maximálně využitelné?

 

  1. Vyberte nejdůležitější ukazatele a dobře zvolte rozmezí pro jednotlivé odchylky. Nesoustřeďte se jen na finanční data, ale také na interní procesy, zákazníky a růstové iniciativy.
  2. Určete konkrétní osobu, která bude jednotlivé údaje za celou společnost sumarizovat, komentovat a prezentovat.
  3. Ke každému barevnému kódu odchylky připravte konkrétní akci včetně odpovědné osoby a timingu.
  4. Pokud je to třeba k pochopení kontextu, doplňte na vhodná místa do Balanced Scorecard odkazy na záznamy z jednání, organizační schémata, grafy a další zdroje informací.
  5. Při prezentaci Balanced Scorecard se soustřeďte ne na samotná čísla, ale na vyvození manažerských rozhodnutí z nich vyplývajících.

 

Díky Balanced Scorecard můžete posunout svá rozhodnutí od čísel k informacím. Zajistíte tím přenesení strategického plánování do operativní praxe, zlepšíte pochopení stavu vaší společnosti a zrychlíte zavedení nápravných opatření.

 
Zdroje:
typepad.com, balancedscorecard.org, wikipedia.org

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962