Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Nástroje pro spolupráci zlepšují ziskovost

Zveřejněno: 11. 09. 2014

Nástroje pro spolupráci.

Interní komunikace a spolupráce jsou zcela klíčové pro úspěch jakékoliv společnosti. Čím je organizace větší, tím je složitější komunikaci a spolupráci v rámci firmy zajistit. Nepružné informační systémy a hierarchická struktura jsou jejich velkým nepřítelem. Přitom motivace ke spolupráci je zjevná.

 

Podle rozsáhlého výzkumu Gallupova ústavu z roku 2013 dosahují společnosti s vysoce zapojenými a spolupracujícími zaměstnanci v průměru 3,9x vyšší růst ceny akcií než ty na opačné straně žebříčku. Pozitivní vliv ale měly na všech devět sledovaných ukazatelů například: profitabilitu, kvalitu, produktivitu, obrat, bezpečnost práce a další.

 

V posledních letech se objevilo velké množství softwarových nástrojů, které spolupráci a interní komunikaci podporují. Ty mohou být součástí firemních ERP nebo CRM systémů, nebo se jedná o specializované nástroje. Za všechny můžeme jmenovat Chatter od Salesforce, Connections od IBM, SocialText od VMwere nebo Jive. Na trhu jsou dostupná i cloudová řešení včetně těch bezplatných, jako je třeba Bitrix24 zahrnující kromě interní komunikace i CRM nebo vedení projektů.

 

Podle studie společnosti McKinsey & Co. Existuje přímá závislost mezi využíváním těchto technologií a lepšími finančními výsledky, vyšším tržním podílem a dosahovanými maržemi. Přinášejí svět sociálních médií známých ze soukromého života do firemní praxe. Pomáhají najít v rámci velkých organizací kolegy se znalostí určité specializované problematiky, podporují výměnu informací obecně, přispívají ke kreativitě, vyšší míře inovací a také zlepšují motivovanost pracovníků. Naopak snižují počet meetingů, emailů a opakovaně řešených problémů. Z know-how konkrétního pracovníka vytvářejí know-how týmu a celé firmy.

 

Například v americké společnosti Home Depot užívá jejích 52 000 zaměstnanců interní sociální síť zvanou Warehouse. Propojuje zaměstnance z obchodů s jejich podporou v domácích kancelářích. Umožňuje sdílet nejlepší postupy z praxe, upozornit na problémy s dodavateli, poradit se nebo se jen vzájemně lépe poznat.

 

Využití softwarových nástrojů se však neomezuje jen na interní komunikaci a spolupráci. Stejná pravidla jsou s úspěchem aplikována na širší okolí firmy včetně jejích dodavatelů, distributorů a zákazníků.

 

Mnoho lidí se domnívá, že je spolupráce a komunikace s ostatními zdržuje v plnění jejich úkolů. Opak je pravdou. S využitím vhodných nástrojů jich dosahujete rychleji a lépe. Efektivní spolupráce a komunikace uvnitř firmy i vně je tím rozdílem mezi úspěšnou společností a tou, která dlouhodobě nepřežije.

 
Zdroje: CFO.com, Collaborate to Win, Gallup, McKinsey & Co.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962