Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Softwarové nástroje pro řízení rizika

Zveřejněno: 23. 09. 2014

Nástroje pro řízení rizika.

Řízení rizika patřilo v minulosti mezi úkoly často svěřované střednímu managementu. Dnes se toto téma opět posouvá na nejvyšší úroveň řízení. Protože konečná zodpovědnost tak jako tak padá na CFO, jsou nuceni osvojovat si další softwarové nástroje a více spolupracovat s jednotlivými divizemi a strategickými plánovači.

 

Naštěstí je na trhu velké množství nástrojů pro hodnocení rizika. Mohou být ve formě dashboardů, speciálních jednoúčelových programů, modulů v ERP systému, SaaS (Software as a Service) nebo i nástrojů pro sledování názorů vlivných osob (Influencer Management Software).

 

Posledně jmenované systémy sledují zmínky o firmě i jejím trhu na sociálních sítích a online médiích. Automaticky analyzují názory vlivných osob mezi zákazníky, akcionáři, konkurenty, politiky nebo regulačními orgány. Monitorují trendy a upozorňují na rizika dříve, než poškodí zájmy společnosti nebo hodnotu její značky.

 

Software však není autopilot. Jeho hodnota spočívá v poskytování informací zodpovědným manažerům, kteří na jejich základě musí učinit správná rozhodnutí. Rizika mohou být krátkodobé každodenní povahy nebo dlouhodobá a strategická. Softwarové nástroje pomohou odhalit rizikové trendy a přehledně je zobrazit v denně aktualizovaném dashboardu určeném pro top management, který zahrnuje jejich vliv na klíčové parametry, jako je například zisk, cena akcií, tržní podíl nebo dobrá pověst. Tím je zajištěno, že důležitá informace nezůstane viset někde uprostřed organizační struktury a zároveň není top management firmy přehlcen zbytečnými podrobnostmi.

 

Důležité je, aby všichni manažeři pracující s informacemi o riziku měli jasnou představu o strategii společnosti, protože jinak nejsou schopni posoudit, jak moc které riziko pro ni představuje problém. Týká se to jak rizik finančních, obchodních, bezpečnostních, legislativních nebo již zmiňované pověsti firmy.

 

Všechna důležitá rozhodnutí CFO, ať už jde o alokaci zdrojů, vstupu na nové trhy, investice do nové výrobkové řady nebo akvizice jiné společnosti, v sobě nesou prvek rizika. K tomu existuje celá paleta rizik vnějšího prostředí od změny legislativy, přes válečné konflikty až po záplavy. Softwarové nástroje pomáhají CFO sledovat, jak jsou tato rizika vnímána zákazníky, dodavateli nebo konkurencí a jaký vliv mohou mít na dosažení klíčových ukazatelů firmy. Díky nim mohou lépe vybalancovat nové příležitosti a hrozby a dosáhnout dlouhodobě lepších výsledků společnosti.

 
Zdroje: CFO.com, PRNeewser, Capterra, Wikipedia

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962