Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Dají se CFO rozdělit do 4 kategorií?

Zveřejněno: 08. 10. 2014

CFO

V posledních letech se role finančního ředitele hodně rozšířila. Kromě základních zodpovědností, jako je finanční reporting, plánování, audit nebo alokace zdrojů, se mnozí CFO stali hlavními komunikátory vůči investorům, vedou projekty pro zvyšování výkonnosti nebo pod ně spadají oddělení IT či HR. Je celkem jasné, že CFO nemůže být expertem na všechno a další rozšiřování jeho role už je velmi komplikované nebo dokonce kontraproduktivní. Jak tedy nejlépe nastavit pozici CFO?

 

Společnost McKinsey provedla výzkum CFO pracujících pro 100 největších světových firem dle jejich tržní kapitalizace. Přestože měla každá společnost jiné potřeby, odlišnou filozofii a rozdílné složení vrcholového managementu, ukázalo se, že role finančního ředitele se dá ve většině případů zařadit do čtyř možných profilů: finanční expert (guru přes čísla), všeobecný ředitel, šéf přes výkonnost a manažer růstu.

 

Finanční expert je většinou povýšen v rámci společnosti. Má mnoho zkušeností z různých pozic v rámci financí včetně controllingu, účetnictví, auditu nebo plánování. Mnoho z nich pracovalo v auditorských nebo poradenských společnostech. Tento typ CFO se nejvíce hodí pro decentralizovanou organizaci se samostatnými divizemi v různém stupni vývoje, kdy je třeba nastavit a efektivně řídit mnoho odlišných finančních procesů.

 

Všeobecný manažer se často do role CFO dostal z jiných manažerských pozic, například z výroby, obchodu, marketingu nebo všeobecného managementu. Obvykle má MBA nebo vyšší vzdělání v technických oborech, ale málo kdy certifikaci v účetních standardech. Zapojuje se do obchodních procesů a komunikace a má detailní znalost svého odvětví. Často je to pro něj předstupeň k funkci CEO.

 

Šéf přes výkonnost se zaměřuje na efektivitu procesů, hodně používá score cards, standardizuje procesy a informační systémy. Má zkušenosti z řízení změn v rámci financí i celé společnosti. Hodí se pro společnosti vyžadující přesné srovnání výkonnostních parametrů v rámci odlišných divizí, pro rychle rostoucí firmy, organizace s jasně danými a časově ohraničenými cíly nebo společnosti s omezenými zdroji, které je třeba přesně alokovat.

 

Manažera růstu najdete často ve firmách, jejichž vývoj byl přerušen prudkým poklesem. V současné době tvoří až 25 % všech CFO ve velkých světových korporacích. Umí rychle měnit alokaci zdrojů podle změn na trhu. Často jsou najímáni ze zcela jiných odvětví. Mnoho z nich má zkušenost z bankovnictví, konzultačních firem nebo investičních fondů.

 

Pro každý typ firmy, pro různé situace a cíle existuje jiný ideální finanční ředitel. Pochopení, jak se vyvíjí role CFO, pomáhá společnostem lépe nastavit jeho zodpovědnosti a pravomoci a také vybrat na toto místo nejvhodnějšího kandidáta.

 
Zdroje: McKinsey.com

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962