Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Jak se vyhnout problémům v IT projektech?

Zveřejněno: 05. 02. 2015

Problem and solution

O IT projektech se v žertu říká, že vždy nakonec trvají dvakrát déle, než se plánovalo, a stojí dvakrát více. Každý z oboru něco podobného zažil. Užitečný přehled nepovedených projektů z IT i jiných oblastí shromažďuje seznam zvaný Catalogue of Catastrophe.

 

Uvádí mezi příklady nový prodejní a objednávkový systém kosmetické společnosti Avon. Jeho smyslem bylo zjednodušit proces objednávání a prodeje s cílem zvýšit spokojenost zákazníků a redukovat náklady o 40 mil USD ročně. Součástí byl nový ERP systém a front end v podobě tabletů. Podle vlastního hodnocení Avonu způsobil systém „významné narušení obchodu na trhu“ a projekt s náklady až 125 mil. USD musel být zrušen. Ne každý takovou katastrofu ustojí. Čemu je tedy třeba se vyhnout?

 

1. Špatné zadání

Nejsou definovány jasné cíle ani finální rozsah projektu. V průběhu zpracování jsou do něj neustále doplňovány další požadavky, které ho prodražují a prodlužují. Některé projekty jsou tak odsouzeny k neúspěchu již ve fázi zadání.

 

2. Řízení projektu

Zde existují dva extrémy. Některé IT projekty žijí vlastním životem a vyvíjejí se zcela živelně, zatímco jiné trpí přehnaně byrokratickým vedením vyžadujícím řadu schválení a formálních postupů. V obou případech je to špatně.

 

3. Nezkušenost

Nedostatečné zkušenosti s řízením projektů obecně, neznalost specifik IT projektů a přílišný optimismus klientů i dodavatelů způsobují, že i realisticky zadané projekty končí špatně.

 

4. Složitost a zdroje

Čím je projekt větší, tím je větší také riziko, že se ho nepovede dotáhnout do zdárného konce. Stoupá také náročnost na lidské a finanční zdroje. Mnohem lepší je rozdělit velký projekt na několik menších a ty dokončovat, testovat a uvádět do provozu postupně.

 

5. Komunikace a zodpovědnost

Čím větší je projekt, tím důležitější je přesné nastavení zodpovědnosti jednotlivých osob a jejich vzájemná komunikace.

 

Věnujte pozornost těmto pěti bodům, stanovte si realistické cíle a vyberte si zkušeného partnera pro implementaci. Tím zajistíte, že váš IT projekt skončí úspěšně.

 
Zdroje: Why Do Projects Fail?, Catalogue of Catastrophe

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962