Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Vizualizace dat a vyprávění příběhů

Zveřejněno: 19. 02. 2015

Kniha

Smyslem každého systému Business Intelligence je poskytnout informace potřebné pro učinění správných rozhodnutí. Propojíte různé datové zdroje, analyzujete informace v nich obsažené a zpracujete je tak, aby informovaly o stávajícím či budoucím stavu nebo podpořily vaši hypotézu. Jenže čísla sama o sobě nejsou pro většinu lidí snadno pochopitelná.

 

Téměř polovina lidského mozku se věnuje zpracování vizuálních informací. Vyhodnocení obrázku trvá jen několik desetin vteřiny, zatímco zpracování té samé informace podané formou tabulky s čísly zabere až desítky vteřin. Proto jsou data z BI obvykle prezentována vizuálně zajímavějším způsobem, například pomocí grafů.

 

Často je graf zkopírován do PowerPointu ve formě obrázku. Taková informace je zastaralá už v okamžiku, kdy si autor uloží prezentaci na disk. Pokud používáte k prezentaci PowerPoint, propojte ho přímo se systémem Business Intelligence. Vaše data se před každou poradou automaticky aktualizují, aniž byste museli prezentaci manuálně upravovat. A pokud někdo vznese doplňující dotazy, snadno můžete jednotlivé grafy nebo dashboardy rozkliknout na detailnější úroveň nebo změnit data v nich obsažená.

 

Nicméně přechod z čísel na grafy je jen začátek. Mezi moderní trendy patří prezentace vizualizovaných dat formou příběhu. Ten má svůj úvod, zápletku a rozuzlení. Data vám mohou říci, co se děje, ale dobře podaný příběh navíc osvětlí, proč se tak děje a co to pro nás znamená. Osvětlí trendy a vyzdvihne klíčové závěry, aniž by trápil mozek posluchače již tak zahlcený množstvím informací. V angličtině se pro tento postup používají termíny storytelling, storyboard nebo story points.

 

Další výhodou prezentace dat formou vyprávění příběhu je zapojení emocionálního prvku. Lidé mají raději příběhy než nudná čísla. Používejte infografiky, fotografie a barvy. Nechte data, ať před očima rostou a vyvíjejí se. Označte důležitá místa symboly nebo krátkými popisy. Nebojte se zahrnout do prezentace video. Zmiňte své osobní zkušenosti. Vždy se ale snažte, aby byl váš příběh stručný a jednoduchý. Taková prezentace přitáhne pozornost publika, snadněji mu předá informace v ní obsažené a její závěry si budou všichni zúčastnění mnohem lépe pamatovat.

 

Vizualizace dat a nové formy jejich prezentace patří mezi nejrychleji se rozvíjející součásti Business Intelligence. Klíčem k úspěchu je propojení dat a statistik s přehlednou grafikou, která vypráví jednoduchý a pochopitelný příběh. Tím pomůžete adresátům lépe pochopit informace z BI obsažené v prezentaci, zvýšit pozornost, která je jim věnována, zlepšit jejich zapamatovatelnost a také snadněji přesvědčit adresáty o navrhovaných řešeních.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962