Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Magický kvadrant Business Intelligence

Zveřejněno: 24. 03. 2015

Budoucnost BI

Přední výzkumná společnost Gartner publikovala studii zabývající se trendy v rozvoji BI pod názvem „Magic Quadrant For Business Intelligence And Analytics Platforms“. Co podle ní čeká BI v následujících letech?

 

Již několik let vykazuje Business Intelligence neustálý růst. Od roku 2013, kdy rostla o 9 % (Compound Annual Growth Rate – CAGR), by si podobné tempo měla udržet nejméně do roku 2018. To dělá z BI jednu z nejrychleji rostoucích součástí firemního software.

 

V minulém roce zaznamenala studie výrazný rozvoj dodavatelů BI nezávislých na globálních dodavatelích ERP řešení, která se i přes značné investice stále orientují více na řízení výroby než na obchodní procesy. Navíc jsou systémy velkých firem relativně drahé, chybí jim škálovatelnost řešení a jejich vývoj je proti specializované konkurenci málo pružný. Přesto existuje velká skupina společností čekající na to, zda právě velcí dodavatelé ERP systémů poskytnou BI řešení na úrovni specializovaných firem.

 

Překvapivý byl v roce 2014 mírný pokles zájmu o cloudové řešení BI ze 45 % na 42 %. Přesto společnost Gartner předpovídá, že právě cloudové BI bude v následujících letech růst. Letošek pak bude ve znamení demokratizace přístupu k BI a jejím analýzám. Společnost Gartner k tomu říká:

“It is very likely that 2015 will be a critical year in which democratizing access to analytics will continue to dominate market requirements and stress the need for governance.”

 

V roce 2017 už by měla mít většina firemních uživatelů a analytiků přístup k nástrojům, umožňujícím jim přípravu vlastních analýz dat (Self-service BI).

 

Jedním z trendů označených studií za klíčový je propojení strukturovaných i nestrukturovaných dat z výroby a jejich integrace do finančních modelů analyzujících klíčové ukazatele z hlediska zákazníků. A nejde jen o klasické KPI, ale o nastavení unikátních ukazatelů na míru konkrétních společností.

 

Dalším zmíněným trendem je propojení Business Intelligence se systémy dodavatelského řetězce, které přispěje ke zvýšení efektivity a kvality výroby, ale také ke zlepšení jejího plánování. Toto propojení bude zahrnovat i mobilní zařízení (telefony a tablety) umístěné přímo ve výrobě, nákupu nebo v oddělení kvality. Ta pomocí dashboardů, alertů a workflow zrychlí a zlepší odezvu na nestandardní požadavky zákazníků nebo neočekávané situace v dodavatelském a výrobním řetězci.

 

Zdroj: Gartner, Forbes, Microstrategy

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962