Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Co je Business Intelligence

Zveřejněno: 12. 05. 2015

Mapa graf

"Společnosti, které spravují svá data jako strategické zdroje a investují do jejich kvality, jsou napřed z hlediska reputace i ziskovosti" – PricewaterhouseCoopers Global Data Management Survey 2001

 

Business Intelligence patří do oblasti systémů na podporu rozhodování a jeho účel se shoduje s „vojenskou rozvědkou“, tedy poskytnout velitelům v každé fázi kampaně dobrý a spolehlivý pohled na bojiště a zároveň nabídnout všechny klady a zápory možných taktických tahů. V obchodním kontextu to znamená průběžně sledovat stav podniku (výrobu, prodej, zisky, ztráty) a faktory, které ovlivňují úspěšnost (úspěch prodejní kampaně, spokojenost zákazníků, efektivitu výroby, plánování a tvorbu rozpočtů). Plánování a tvorba rozpočtů jsou systematické jevy, jež ovlivňují podnik na všech úrovních. Chybovost a nepřehlednost těchto procesů může vést k následkům, jejichž příčiny jsou těžko dohledatelné.

 

Business Intelligence je proces sběru vysoce kvalitních a relevantních informaci o sledovaném jevu, jež následně budou použity pro jeho analýzu a odvození závěrů nebo předpokladů. Tento proces zastřešují speciálně vytvořené architektury, nástroje a technologie. Z tradičního pohledu se BI zabývá agregací dat, byznys analytikou a vizualizací dat.

 

Na základě tohoto pohledu vzniklo prostředí Business Intelligence, které obsahuje:

  • datové sklady (DW), jejichž cílem je uchovávání očištěných dat připravených k okamžitému využití,
  • analytické zpracování dat v reálném čase (OLAP), technologii, která zajišťuje rychle zpracování a zobrazení multidimenzionálních dat, což zabezpečuje aktualitu informaci a umožňuje provádění interaktivních analýz nad multidimenzionálními daty. Tato technologie se staví na 3 základních analytických operacích:
    • konsolidace (např. agregace obchodních dat napříč obchodními divizemi)
    • dril-down (např. rozložení agregované položky skupiny produktů na jednotlivé produkty)
    • slice and dice (např. zobrazení tržeb za divizi A pro produkt 1 za rok 2015)
  • nástroj pro získávání, transformace a nahrávání (ETL), jež je určený pro získávání relevantních dat z podnikových systémů za účelem jejich ukládání do DW,
  • webové portály umožňující analyzování a vizualizaci dat.

 

Systémy Business Intelligence kombinují operativní a historická data s analytickými nástroji pro prezentaci cenných a validních informací controllerům a osobám, které rozhodují o následném směru vývoje byznysu. Cílem těchto systémů je prezentovat kvalitní data manažerům takovým způsobem, aby lépe pochopili existující situaci v jejich podniku a byli schopni porovnání s konkurencí. Použití aplikací a technologií v podnikové praxi pomáhá manažerům analyzovat měnící se trendy v chování zákazníků, struktuře jejich výdajů a jejich preferencích, umožnuje včasně rozpoznat příležitosti pro vývoj, které se shodují se schopností organizace zajistit odpovídající kapacity.

 

Vaše data - vaše aktiva

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962