Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Používáte správné klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)?

Zveřejněno: 05. 06. 2015

Zaměstnanci

„Faktory kritické pro úspěch a v nich obsažené ukazatele výkonnosti jsou právě tím nezbytným můstkem spojujícím každodenní aktivity se strategií společnosti. Věřím, že tvoří ono El Dorado pro management.“ David Parmenter

 

David Parmenter si již v roce 2002 uvědomil, že jen malý počet organizací celosvětově využívá ty správné klíčové ukazatele, jimiž se měří výkonnost. Neboť klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jak se učí na některých vysokých školách a odborných seminářích, nejsou EBIT, ziskovost, zaměstnanecká či zákaznická spokojenost, velikost obratu, ROI atd.

 

Tvrdí, že existují čtyři kategorie ukazatelů výkonnosti:

 

Klíčové ukazatele výsledků (Key Result Indicator – KRI), které měří výsledek mnoha činností a ukazují obecný směr, jímž se organizace ubírá. Avšak KRI ukazatele neříkají nic o tom, co musíte udělat, aby se tyto výsledky zlepšily. Je to jako s jízdou v autě, snažíte se jet rychle a ekonomicky a neustále kontrolujete přístrojovou desku, ale je zřejmé, že když chcete dosáhnout svých cílů, budete potřebovat vědět víc o autě a řízení. Obvykle jsou KRI určené pro vrcholový management a jsou kontrolovány měsíčně nebo čtvrtletně. Prezentují se v podobě dashboardů (jako například následující dashboard od Jedox), které mají kolem 10 KRI. Zhruba polovina z těchto základních ukazatelů se používá shodně ve většině společnostech nezávisle na jejich zaměření.

 

Klíčové ukazatele výsledků

 

Klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators – KPIs) – měří výkonnost a závisí na „core business“ neboli základních aktivitách, na nichž se staví byznys, proto jsou KPI jiné pro každou organizaci. Právě tyto ukazatele říkají, co je potřeba udělat, aby se výkonnost dramaticky zvýšila, jsou kritické pro úspěch organizace. Tyto ukazatele mají nefinanční povahu, měří se denně nebo týdně a jsou určené pro střední management, jenž se může obrátit na zaměstnance a zeptat se ho, co se přesně děje. Příklad KPI pro společnost zabývající se silničními stavbami: výnosnost na kilometr, marže na litr, náklady na beton na metr kubický, náklady na pracovníka na uložený metr kubický. Nebo jiný příklad týkající se retailové společnosti: tržby za hodinu, počet položek za prodej, míra konverze (kolik zákazníků bylo získáno z celkového počtu návštěvníků), poměr mezd a tržeb.

 

S použitím Jedox budete mít automaticky kalkulované KPI, KRI i jiné ukazatele, jež potřebujete sledovat pro úspěšné fungování a růst vaší společnosti. Pro všechny ukazatele budete mít historický přehled a tím i možnost jejich porovnávání (například porovnání a analýzy KPI v rámci několika projektů a pracovních týmů) v jednom standardizovaném reportu. Jedox umožňuje ukládání komentářů, což znamená, že budete mít přehled o všech uskutečněných opatřeních.

 

Uprostřed mezi KRI a KPI se nacházejí ukazatele RI (výsledné ukazatele) a PI (ukazatele výkonnosti), kterých dohromady v organizaci může být kolem 80.

 

Ukazatele výkonnosti doplňují existující KPI, ale nemají takovou závažnost pro úspěch byznysu, mají také nefinanční povahu a měří se denně, týdně nebo měsíčně, jsou vázané na týmy, které vědí, co se má udělat pro zlepšení ukazatelů. Do PI můžeme zařadit následující ukazatele: počet stížností od klíčových zákazníků, počet pozdních dodání pro klíčové zákazníky, počet sjednaných obchodních jednání, která se budou konat v příštím týdnu, procento navýšení prodejů u klíčových zákazníků apod.

 

Ukazatele výsledků jsou součástí analýzy KRI, mohou mít finanční a nefinanční povahu, představují shrnutí mnoha aktivit a jsou reportovány denně, týdně nebo měsíčně v podobě dashboardu (viz dashboard od Jedox) pro jednotlivé týmy. Jako příklad můžeme uvést ukazatel ziskovosti klíčových produkčních řad, včerejší prodeje, ziskovost na zaměstnance atd.

 

Klíčové ukazatele výsledků

 

Všechny výše zmíněné ukazatele mohou být kombinovány do balanced scorecards, které mohou být reportovány měsíčně za celou organizaci a jednotlivé týmy nebo týdně pro jednotlivé týmy.

 

„Use Jedox and grow the core“

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962