Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Nejčastější důvody selhání BI řešení – část 3.

Zveřejněno: 30. 06. 2015

Selhání

V prvních dvou částech tohoto tématu jsme probrali nasazování BI bez jasného stanovení řešených problémů, pasivní přístup uživatelů, bezpečnost dat, integraci se stávajícími systémy, flexibilitu řešení a příliš uspěchanou implementaci. V poslední části popíšeme zbývající tři z hlavních problémů, na které je třeba si dát pozor.

 

7. Krátké školení uživatelů

 

Moderní Business Intelligence jsou často poměrně složitá a vyžadují kvalitní a dlouhodobá školení. Bez nich nejsou uživatelé schopni využít všech předností BI řešení, ovládání jim přijde složité a nepohodlné. Nejde jen o podcenění časového rámce ale i souvisejících nákladů.

Jak řekl Steve Litwin, prezident společnosti Litcom poskytující konzultační služby v oblasti IT: „Mnoho společností vyčerpá svůj rozpočet na pořízení softwarových licencí a zbydou jim prostředky jen na pár týdnů školení uživatelů.“

Důležité je nepřestat se vzděláváním uživatelů po nasazení BI systému do ostrého provozu. Jednou z možností je pořádat každý týden krátké semináře zaměřené vždy na jiný aspekt daného BI. Může je vést externí konzultant nebo i speciálně vyškolený zaměstnanec firmy. S úspěchem jsou také používány elearningové metody včetně video návodů.

 

8. Nedostatečné využívání informací z BI

 

Mnoho společností si pořídí Business Intelligence, ale velmi málo pracuje s cennými informacemi, které jim poskytuje. Nesdílí je v rámci firmy ani na jejich základě nečiní klíčová manažerská rozhodnutí. Mnoho společností se spokojí s předdefinovanými reporty a nijak nereaguje na měnící se tržní nebo vnitrofiremní prostředí.

Dobře to popsal Joe Gerard, vice president, marketing and sales, společnosti i-Sight, poskytovatele manažerského software: „Když přijde na práci s Business Intelligence, je důležité myslet kreativně. Využitím informací z něj a jejich aplikováním do obchodního modelu firmy je možné vyhnout se riziku a činit informovaná rozhodnutí posunující společnost kupředu.“

 

9. Slabá mobilita řešení

 

S tím, jak se rozšiřuje používání BI v rámci celé firmy a zvyšuje se důraz na rychlou reakci všech zaměstnanců, stoupá i potřeba okamžitého přístupu k BI kdekoliv a kdykoliv. Podcenění mobilních prvků Business Intelligence je posledním z devíti klíčových problémů spojených s jeho výběrem a implementací.

Steve Farr, senior manager, Product Marketing, TIBCO Software k tomu říká: „V některých případech je jednoduché zobrazení klíčových ukazatelů (KPI) na mobilním telefonu užitečnější, než všechny papírové reporty na světě.“

Business Intelligence patří mezi nejrychleji rostoucí obory informačních technologií. Vyhněte se zmíněným nástrahám a získejte díky němu důležitou konkurenční výhodu.

 

Zdroj: Gartner, CIO.com, BI Software Insight

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962