Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Cloud a bezpečnost – hlavní priority v IT 2015-2016

Zveřejněno: 07. 08. 2015

cloud

Společnost Peak 10 provádí každoroční výzkum mezi IT profesionály s rozhodovací pravomocí ve Spojených státech. Pro období 2015 a 2016 uvádí jako nejdůležitější priority cloud a bezpečnost v IT. Co to znamená konkrétně?

 

IT manažeři citovali cloud na prvním místě jako svou prioritu. Důvodů pro to mají několik. Hlavním je snaha o snížení nákladů za IT zejména u aplikací, kde dochází k velkým výkyvům zátěže a vlastní infrastruktura by musela být značně naddimenzovaná.

 

Dalším důležitým důvodem, proč se zajímají o cloud, je politika vlády USA nazvaná Cloud First. Ta zahrnuje 25 různých iniciativ a představuje pro celý IT sektor velmi významný projekt. Jeho cíl popisuje Vivek Kundra U.S. Chief Information Officer takto: „Umožní lepší poskytování vládních služeb, rozšířenou spolupráci s občany a dramaticky sníží náklady.“

 

Mimo jiné má dojít ke konsolidaci více než 800 vládních datových center. Dále založení centrálního „tržiště“ IT služeb dostupného pro všechny vládní agentury, aby například jedna organizace nebudovala infrastrukturu, když má jiná volné kapacity. Další položka plánu propaguje mobilitu IT pracovníků mezi vládním a soukromým sektorem nebo odstranění bariér pro zapojení malých, ale vysoce inovativních společností.

 

Celkem zajímavě vypadá bod slibující, že o obrovských vládních IT zakázkách ve Spojených státech už nebudou rozhodovat politicky nominované osoby bez jakýchkoliv odborných znalostí.

 

Cloud zároveň vyvolává strach o bezpečnost informací. V minulém roce došlo k řadě významných narušení bezpečnosti dat v předních světových společnostech, jako jsou Target, J. P. Morgan nebo Apple i vládních agentur Spojených států, například ministerstvu zahraničí nebo NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Důraz na bezpečnost zazníval ve výzkumu zejména od respondentů působících v citlivých oborech, jako jsou finance, zdravotnictví nebo vojenský průmysl.

 

Pro rok 2017 je očekáváno, že cloud zůstane trendem číslo jedna a bude se rozvíjet zejména v podobě hybridního cloudu, kdy chráněná data zůstávají v rámci firemní infrastruktury a velký objem těch méně senzitivních je umístěn a zpracován v cloudu.

 

IT bezpečnost bude i v dalším období následovat hned po cloudu s důrazem na adaptivní a inteligentní systémy, které budou samy reagovat na nové hrozby a přizpůsobovat se jim v reálném čase. Doplní je více propracovaná školení a lepší motivace uživatelů k bezpečnému chování, neboť právě uživatelé jsou často nejslabším článkem celého systému.

 

Zdroj: Peak 10, vláda USA - 25 Point Implementation Plan to Reform Federal Information Technology

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962