Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Partyzánská Business Intelligence

Zveřejněno: 11. 08. 2015

cloud

Co se stane, když zaměstnanec firmy nedostane žádné BI řešení nebo mu to firemní nevyhovuje a přesto potřebuje jeho služby? Pořídí si vlastní. Ne to není vtip. Jde o celosvětově známý jev nazývaný „Shadow BI“.

 

Podle statistik se pro tyto účely nejčastěji využívají Excel a Word. Technicky zkušenější uživatelé sáhnou po Accessu, stáhnou si bezplatnou verzi některého BI řešení nebo dokonce použijí free verze cloudového Business Intelligence.

 

Hlavním rizikem tohoto přístupu je to, že i když je myšlen ze strany pracovníka dobře, může tento krok firmu v dlouhodobém horizontu poškodit. Ať už se jedná o nedostatečné zabezpečení dat, roztříštěné ukládání informací, těžkou přenositelnost v případě odchodu tohoto zaměstnance nebo neschopnost partizánského BI přizpůsobit se budoucímu vývoji ve firmě.

 

Podobně jako v případě BYOD (Bring Your Own Device) má ale tento přístup i své světlé stránky. Jen je třeba kreativitu zaměstnanců a jejich nadšení pro Business Intelligence využít správně. V určité situaci může být neoficiální BI velmi úspěšné a přispět k zavedení nebo rozvoji oficiální BI infrastruktury.

 

Pokud neoficiální BI řešení objevíte ve své firmě, přistupte k němu a k jeho uživateli pozitivně. Snažte se zjistit, proč mu věnoval svůj čas a úsilí. Nemáte Business Intelligence vůbec? Zřejmě ho vaši lidé potřebují. Jmenujte dotyčného průzkumníka BI manažerem (k jeho stávající funkci a bez zvýšení platu). Pomůže vám vybrat a implementovat oficiální Business Intelligence.

 

Máte BI, a přesto si zaměstnanci pořizují jiné nástroje? Pak je zřejmě něco špatně. Mají všichni, kdo ho potřebují, k BI přístup? Je vaše firemní řešení snadno ovladatelné? Poskytuje rychle a přehledně informace, které vaši zaměstnanci využívají ke svému rozhodování? Reaguje oficiální BI dostatečně pružně na nové a měnící se potřeby uživatelů? Prošli zaměstnanci odpovídajícím školením? Mají k dispozici někoho, kdo jim v případě problémů poradí?

 

Pokud jsou potřeby uživatele neoficiálního BI natolik specifické, že by úprava nebo zavedení firemního Business Intelligence nebyly nákladově efektivní, a zároveň přináší neoficiální BI firmě zjevný přínos, zapojte do jeho správy pracovníky oddělení BI nebo IT. Pohlídají soulad s bezpečnostní politikou a postarají se o případné využití v něm uvedeného know-how v případě odchodu jeho uživatele z firmy.

 

Dívejte se na neoficiální Business Intelligence jako na zpětnou vazbu o stavu vašeho firemního BI ze strany běžných uživatelů. Pomůže vám identifikovat nedostatky ve vašem systému a najít aktivní pracovníky, které lze zapojením do oficiální BI struktury lépe využít a motivovat.

 

Zdroj: Information Age

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962