Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Zbavte se „excelovského pekla“

Zveřejněno: 04. 01. 2016

Vánoční stromek

Excel je podle společnosti Gartner stále nejoblíbenější nástroj pro Business Intelligence a reporting. Pro tyto účely ho používá 86 % firem. Uživatelé ho dobře znají a obvykle i rádi používají, protože si za dlouhé roky zvykli na jeho ovládání. Jenže jak firma roste, roste objem dat i požadavky na rychlost a bezpečnost a nastává problém. Plánování i reporting jsou v excelu najednou pracné, chyby se množí, data jsou na mnoha místech a často duplicitní, celý proces trvá příliš dlouho. Jak z toho ven?

 

Mnoho firem postupně vyroste do velikosti, kdy musí skládat plán z dílčích plánů poboček, plánovat řadu různých procesů nebo odlišných výrobkových skupin. Zodpovědný manažer vytvoří vzor plánu v excelu, přidá k němu historická data a tabulky rozešle všem regionálním, produktovým, obchodním a dalším manažerům. Pak si sedne a s obavou čeká, co se mu od nich vrátí.

 

Lidé jsou velmi kreativní a tuto vlastnost často projevují i při plánování. V tabulce jim chybí sloupec pro jejich specifický produkt, doplní ho tam. Nelíbí se jim měnové jednotky, změní je. Upraví si vzorce, pokud podle nich špatně vyjadřují skutečnost. Část z nich plán ve stanoveném termínu nedodá vůbec nebo jen částečné vyplněný.

 

Konsolidovat plán z takových podkladů je pro finančního ředitele nebo controllera peklo. V časovém stresu ročně kontroluje data, dohledává problémy a dožaduje se doplnění chybějících údajů. Pokud se ho top management zeptá, jak daleko je s přípravou plánu, není schopen přesně odpovědět. Výsledem je dlouhá příprava, mnoho manuální práce, stress všech zúčastněných a zbytečné chyby.

 

Logicky se nabízí možnost přejít na nějaké jiné softwarové řešení pro plánování a reporting. Jenže management se obává nákladů na projekt a průtahů při implementaci. Uživatelé se zase nechtějí učit nic nového a veškeré pokusy o změnu tiše sabotují. Dá se vůbec toto dilema nějakým rozumným způsobem vyřešit?

 

Odpověď je ano. Jedox vám umožní nechat uživatelům rozhraní na bázi excelu, ale místo manuálního kopírování, rozesílání a konsolidování tabulek vše probíhá automaticky. Jedox nastaví přístupová práva jednotlivým uživatelům, takže vidí a zpracovávají jen ta data, která se jich týkají. Veškeré údaje až na úroveň buňky mají svou historii: kdo je vytvořil, kdo editoval. Vše je perfektně auditovatelné.

 

Dílčí plány jsou předány ke schválení, porovnány s automaticky generovanou predikcí, ty schválené zamčeny proti dalším úpravám a o postupu příprav je management informován automatickým workflow. Jedox data sám zkonsoliduje a uloží na jedno místo v centrální databázi.

 

K informacím je možné přistupovat nejen v „excelovském“ rozhraní, ale také pomocí webu nebo mobilních zařízení. A to nejen prohlížet reporty, ale také zadávat data, vytvářet reporty nebo scénáře.

 

Využití Jedoxu s „excelovským“ rozhraním pro uživatele a automatickým zpracováním dat zrychlí proces plánování, zpřehlední ho a omezí chybovost bez nutnosti učit uživatele práci s novým softwarem. Top management firmy získá s menší pracností vyšší míru kontroly nad jejím vedením a může tak dosáhnout lepších hospodářských výsledků.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962