Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Jak nepracovat s daty - část 2.

Zveřejněno: 28. 01. 2016

Chyba v datech

V první části tohoto článku jsme si ukázali na příkladech čtyři časté chyby, které dělají společnosti při práci s daty (data governance). Jednalo se o vynechání pracovníků z obchodu, dělání věcí odzadu, snahu vyřešit všechny problémy najednou v omezeném čase a extrémní přístupy při definici pravidel práce s daty.

 

Nyní se zaměříme na další „worst practises“.

 

5. Obrovský řídící výbor

 

Projektový nebo řídící výbor je skupina pracovníků z různých oddělení. Čím je skupina větší, tím těžší je dostat všechny na jedno místo v jeden čas a navíc se do práce začíná míchat vnitrofiremní politika. Vytvořte opravdu velký řídící výbor a neúspěch práce s daty je zajištěn.

 

6. Nulový užitek

 

Vytvořte řadu pravidel pro práci s daty a KPI, ale neřiďte podle nich firemní procesy. Je to stejné plýtvání času a penězi, jako pořídit si plány ke stavbě domu, ale žádný nepostavit.

 

7. Nepřizpůsobujte se změnám

 

Každý systém práce s daty je třeba aktualizovat podle měnících se cílů firmy i okolního prostředí. Týká se to jak IT infrastruktury, tak i obchodních procesů.

 

8. Spoléhejte se jen na technologie

 

Technologie není odpověď na otázky businessu. Je to jen nástroj, který vám pomůže je získat. Vysoká cena zakoupeného řešení ani krásné powerpointové prezentace dodavatelů o plné automatizaci procesů na tom nic nezmění.

 

9. Rozpočet jen na zavedení

 

Mnoho firem alokuje zdroje pouze na implementaci systému a nepočítá s náklady na jeho postupné vylepšování nebo redesign. Velmi brzy je takový systém zastaralý.

 

10. Ignorujte „šedé“ zdroje dat

 

Po zavedení systému pro práci s daty předpokládá často management, že se v něm nacházejí všechna klíčová data. Velmi často jsou ale cenné informace stále roztroušeny mezi uživateli ve formě excelovských tabulek, wordovských dokumentů nebo dokonce existují jen jako výtisky. Spolehněte se pouze na oficiální centrální systém a nikdy nezískáte přesná data nebo doporučení pro obchodní praxi.

 

Zdroj: techtarget.com

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962