Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Zapomeňte na Big Data, přichází Fast Data

Zveřejněno: 29. 03. 2016

Motorka

Výraz Big Data se na nás v posledních letech hrnul ze všech stran. Mnohokrát jsme četli, že jedině díky nim mohou společnosti správně identifikovat tržní příležitosti, zrychlovat služby, zjistit, kdo jsou jejich klíčoví zákazníci, odhalit podvody nebo snižovat náklady.

 

To vše je naprostá pravda. Big Data dávají firmám k dispozici obrovské množství informací, které mohou využít ve svůj prospěch. Data skládající se z nepřeberného množství různě relevantních a strukturovaných informací však sama o sobě žádnému manažerovi nepomohou. K tomu potřebuje porozumět, co se děje a jak toho může využít pro svou firmu.

 

K dispozici je celá řada nástrojů pro jejich analýzu, které Big Data rozeberou a přehledně vizualizují důležité trendy. Manažer pak na jejich základě učiní rozhodnutí a upraví některé procesy ve firmě. Ty vyvolají změny v nově sbíraných datech a celá smyčka se opakuje. V principu vše funguje stále stejně dobře, ale s neustále se zvyšující rychlostí.

 

Od roku 2000, kdy Doug Laney definoval Big data pomocí tří V (Volume – objem, Velocity – rychlost a Variety – různorodost), se prudce zvyšuje právě jejich objem a rychlost, s jakou jsou generována. Lidský analytik dat tak začíná být hlavní brzdou celého procesu a jeho roli přebírají automatizované systémy.

 

Už není čas sedět v cestovní kanceláři osobně s každým klientem, probírat jeho neurčité představy a pomalu listovat v tlustých katalozích. Inteligentní systémy zpracovávají v reálném čase data o volných kapacitách z celého světa, místním počasí, komentáře na sociálních sítích, nabídky konkurence i minulé chování jednotlivých zákazníků, aby každému zájemci vytvořili na jeden klik tu nejlepší nabídku šitou na míru.

 

Nejen že stále přibývá záznamů o aktivitách lidí v podobě jejich nákupů, zalogování do systémů, kreditních informací nebo komunikace na sociálních sítích, ale ještě rychleji roste objem dat generovaných chytrými zařízeními, tzv. internet věcí.

 

Pro příklad moderní dopravní letoun má až 5 000 senzorů, které neustále zaznamenávají vše od chování motorů přes odchylky od letového plánu až po okolní počasí. To představuje terabyty dat generované stovkami letadel, které musí být v reálném čase vyhodnocovány a na jejichž základě je v reálném čase upravován provoz letového parku. Taková data už tak nejsou jen Big ale hlavně Fast.

 

Základem pro využití rychlých dat je jejich zpracování tak, jak přicházejí. Pokud je musíte zpracovávat po dávkách, ztrácíte čas a tím i hodnotu informace, kterou vám přinášejí. Řešením jsou in-memory výpočty a nové druhy databází typu NoSQL a NewSQL. Systémy typu Kafka nebo Storm umožňují zpracovat desítky tisíc až miliony událostí každou vteřinu. Na ně navazují samoučící systémy a umělá inteligence.

 

Možná si říkáte, že pro váš business je něco takového zbytečné a nejspíš budete mít pravdu. Důležité je si uvědomit, jak moc se zvyšuje rychlost i objem dat využitelných ve firemní praxi a také to, že se jedná o klíč k úspěchu na trhu. Mnoha společnostem dnes stačí přejít z Excelu na některé Business Intelligence řešení a pro ty, co už ho používají, začít postupy co nejvíce automatizovat. Rychlost a objem dat se bude stále zvyšovat a ti, kdo tohoto trendu nevyužijí, o své místo na trhu přijdou.

 

Zdroj: InfoWorld, Business Insider

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962