Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

O2 ITS připravuje nákladové modely v Jedoxu

Zveřejněno: 19. 04. 2016

o2

Společnost O2 IT Services, divize společnosti O2 poskytující korporátní zákazníkům komplexní ICT služby, připravuje každé čtvrtletí pro klienty rozsáhlé kalkulace nákladů svých služeb. Dříve byl pro jejich přípravu využíván Excel, což znamenalo značné množství ruční práce, zvýšené riziko lidské chyby a dlouhou dobu zpracování.

 

Spouštění rozsáhlých tabulek v Excelu zpomalovalo proces přípravy nákladových modelů. Klient požadoval automatizované řešení, které by na jedno místo sjednotilo a propojilo veškeré zdroje dat a výpočty. Jedox byl vybrán v rámci výběrového řízení, jehož součástí bylo i posouzení vhodnosti tohoto řešení na základě reálných dat (Proof of Concept).

 

Výhodou Jedoxu je jeho snadno ovladatelné rozhraní podobné Excelu. To je intuitivní pro uživatele, kteří jsou schopni začít ho používat ihned po krátkém zaškolení. Původní excelovské tabulky byly vzaty jako základ pro vytvoření OLAPovské databáze s veškerými údaji potřebnými pro přípravu nákladových modelů.

 

Jedox ve společnosti O2 IT Services zpracovává informace z tisíců zdrojů dat, jako jsou například výkazy o doménách, aplikacích nebo osobních nákladech a také logiku jejich vzájemných vztahů i výpočtů. Data je možné vkládat přes počítač, tablet nebo mobilní telefon. Jedox pracuje i s konverzemi měn z EUR na Kč.

 

Jedox zajistil O2 ITS rychlé zpracování nákladových modelů s minimem ruční práce a výrazně zmenšil riziko lidské chyby. Implementace Jedoxu proběhla koncem roku 2015 a její délka nepřesáhla dva měsíce.

 

Případová studie ke stažení

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962