Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Magický kvadrant pro strategické řízení firmy

Zveřejněno: 28. 06. 2016

Magic Quadrant

Nezávislá poradenská společnost Gartner zveřejňuje pravidelně řadu studií v oblasti informačních technologií. V té nejnovější publikované pod názvem „Magic Quadrant for Strategic Corporate Performance Management Solutions“ srovnala 16 dodavatelů systémů pro strategické řízení firem. A jak dopadl Jedox?

 

Sama společnost Gartner definuje rozsah svého magického kvadrantu jako „postmoderní ERP systémy“. Porovnává v něm řešení jednotlivých dodavatelů pro automatizaci a propojení administrativních a operativních obchodních procesů vůči požadavkům uživatelů na flexibilitu a agilitu takového řešení.

 

Bere do úvahy oba segmenty: Financial Corporate Performance Management (FCPM) a Strategic Corporate Performance Management (SCPM). U Jedoxu byly identifikovány následující silné stránky:

 

Vysoký počet uživatelů Jedoxu vykázal nadprůměrnou spokojenost ve všech sledovaných oblastech. V horní čtvrtině se pohyboval zejména u spokojenosti při rozpočtování a plánování nebo pro snadnost používání.

 

Více než polovina (55 %) z referenčních zákazníků Jedoxu dotazovaných v rámci výzkumu potvrdila, že kompatibilita tohoto řešení s Excelem je jedním ze tří nejdůležitějších faktorů, proč zvolili Jedox. Dalších 25 % zmínilo cenový model a celkové náklady na vlastnictví Jedoxu v porovnání s konkurenčními řešeními.

 

Tyto výsledky jasně ukázaly nejen přednosti Jedoxu jako takového, ale i schopnost implementačních partnerů je správně prezentovat uživatelům při prodejních jednáních a implementaci a školení uživatelů.

 

Uživatelé Jedoxu byli dále dotázáni, jaké další dodavatele porovnávali s Jedoxem při výběru řešení, ale jež nakonec nevybrali. Nejčastěji zmiňovanými konkurenty byla řešení od společností IBM, Oracle a SAP. To potvrzuje závěr, že Jedox je schopen nabídnou flexibilní řešení vůči největším světovým dodavatelům zejména tam, kde je uživateli vyžadována integrace s Excelem.

 

Po výsledcích Jedoxu v nezávislé společnosti BARC „The Planning Survey 16“, kde dosáhl nejlepšího hodnocení v kategoriích Price-to-Value, Recommendation, Product Satisfaction, Performance Satisfaction, Ease of Use a Project Length jde o další potvrzení špičkových vlastností Jedoxu ve srovnání s největšími světovými hráči na poli řešení pro firemní plánování a reporting.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962