Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Víte, co mají Vaši zákazníci za lubem?

Zveřejněno: 11. 08. 2016

Nakupující zákazník

Mnoho firem již poznalo důležitost Business Intelligence pro lepší pochopení chování trhu a obchodních souvislostí. Většinou se využívá k analýze historických dat z prodeje, výroby, financí a dalších oddělení a jejich výstupy slouží k podpoře důležitých rozhodnutí.

 

Je fajn, pokud ví manažer, co se dělo na trhu v minulosti, ale ještě důležitější je pro něj znát budoucí kroky svých zákazníků. Všichni víme, že získat nového klienta je mnohem dražší, než si udržet toho stávajícího. Jenže jak poznat, k čemu se vaši jednotliví zákazníci chystají? Kdo je spokojený a kdo se chystá v blízké době přeběhnout ke konkurenci? Jak postavit retenční nabídku a na koho ji směřovat?

 

Zde doplňuje klasické BI prediktivní analýza. Společně umožňují firmám lépe předvídat budoucí chování segmentů zákazníků i jednotlivých osob a působit na ně pomocí na míru připravených retenčních programů. Nejlépe se to daří v oborech, kde je každý klient jednoznačně identifikovatelný. Jde zejména o banky, pojišťovny, mobilní operátory, kabelové televize, dodavatele energií a podobně nebo o firmy s dobře fungujícím věrnostním programem.

 

Systém vytváří skóring jednotlivých klientů či jejich segmentů na základě mnoha informací o jejich chování pocházejících ze zdrojů uvnitř firmy i mimo ni. Jedná se například o:

 

 • Věk, pohlaví, bydliště, povolání.
 • Výši útraty a její změnu.
 • Množství a druh využívaných služeb či druh tarifu.
 • Frekvenci nákupů.
 • Platební morálku.
 • Délku vzájemného vztahu.
 • Účast ve věrnostním programu.
 • Využívání zákaznické podpory.
 • Návštěvy kamenných poboček.
 • Počet a druh stížností.
 • Komunikace na sociálních sítích.

 

Pokud dosáhne skóring určitého klienta nebo segmentu klientů zvolené hodnoty, je automaticky spuštěna komunikace mající za cíl posílit spokojenost takového zákazníka ještě dříve, než bude jeho rozhodnutí nezvratné. Zároveň je vyhodnocováno, jaké jsou důvody největší nespokojenosti, ty jsou přednostně odstraňovány a zlepšení služeb je komunikováno všem zákazníkům.

 

Různé zdroje udávají různou účinnost těchto postupů, ale není výjimkou, kdy se podaří zvýšit spokojenost a udržet si přízeň 70 - 80 % klientů, kteří by bez takovéhoto proaktivního přístupu přestali služeb firmy využívat.

 

Business Intelligence se z původního nástroje zaměřeného na analýzu historických dat stává opravdovým pomocníkem, který umožňuje firmám lépe řídit svoji budoucnost a zvyšovat spokojenost svých zákazníků.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962