Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Proč je vizualizace dat klíčová?

Zveřejněno: 01. 09. 2016

Vizualizace

Mít relevantní a přesná data už dávno nestačí. Pryč je doba, kdy frustrovaní manažeři studovali rozsáhlé tabulky plné čísel a snažili se přijít na to, co se vlastně děje. Čísla sama o sobě většinou nestačí k tomu, aby se na jejich základě dalo přijmout důležité obchodní rozhodnutí. Zejména, pokud je jich hodně.

 

Ať už se jedná o Big Data nebo prostě jen velké množství běžných dat, je nutné je analyzovat a přehledným způsobem prezentovat. Smyslem je poskytnout řídícím pracovníkům takové grafické vyjádření dat, aby byli schopni ihned na jejich základě rozhodnout bez nutnosti je dlouze studovat.

 

Lidský mozek je schopen mnohem lépe zpracovat informace ve vizuální podobě, než pokud jsou mu data předložena například formou tabulek či volného textu. Jak se říká: „Jeden obrázek řekne víc než tisíc slov.“

 

Je mnohem jednodušší vysvětlit ostatním kolegům koncept formou vizuálně prezentovaných grafů, schémat a infografik nebo se zorientovat ve složité problematice plné tisíců nebo dokonce milionů proměnných. Graficky vyjádřené informace se rychleji šíří v rámci organizace a umožňují lépe zapojit jednotlivé pracovníky do složitých projektů.

 

Vizualizace dat se s růstem jejich objemu a tlakem na co nejrychlejší reakci stává nezbytností. Díky ní je možné snadno objevit vzájemné závislosti nebo identifikovat klíčové oblasti pro růst firmy.

 

Tabulky s čísly jsou používány tehdy, pokud je třeba ukázat konkrétní hodnotu. Naopak grafy slouží k zobrazení vztahů, závislostí a trendů. Pro různé druhy dat a analýz nebo dokonce i pro různé obory businessu existují odlišné typy jejich grafického vyjádření.

 

Od jednoduchých sloupcových a koláčových grafů pro zobrazení vývoje tržeb či podílů jednotlivých produktů na nich, přes heat mapy vizualizující rizika, rozptylové grafy pro analýzu cenové citlivosti, Ganttův diagram pro řízení projektů až po složité animované 3D síťové grafy studující vztahy mezi osobami na sociálních sítích.

 

Kromě přehlednosti a snadné pochopitelnosti musí být grafy a schémata interaktivní. Zajímá vás, proč nastal v březnu pokles hrubé marže. Jednoduše kliknete na příslušnou oblast grafu a zobrazíte si detaily až na úroveň základních jednotek.

 

Další nezbytnou součástí nástrojů pro vizualizaci dat je jejich snadné ovládání pro běžné uživatele. Nikdo už dnes nechce čekat na report od analytika nebo IT. Manažer musí být schopen v několika rychlých krocích vytvořit report nebo si poskládat vybrané grafy a tabulky do svého vlastního, neustále aktualizovaného dashboardu. Díky vizualizaci může také snadno experimentovat s různými scénáři a porovnávat jejich výsledek.

 

Díky vizualizaci dat jsou informace v nich obsažené dostupnější, pochopitelnější a použitelnější. Vizualizace pomáhá získat rychlé odpovědi na složité otázky bez ohledu na to, jak velké množství dat kvůli tomu musíte zpracovat.

 

Ukázka vizualizace 500+ kontaktů na LinkedIn

Ukázka vizualizace 500+ kontaktů na LinkedIn

 

Zdroj: gigaom.com

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962