Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Trendy Business Intelligence pro rok 2017

Zveřejněno: 15. 12. 2016

Trendy

S tím, jak se blíží se konec roku, mnoho BI profesionálů přemýšlí o tom, jaké trendy v jejich oboru převládnou v roce následujícím. Mezinárodní výzkumná společnost BARC se na to zeptala 2 800 z nich v rámci studie BARC´s BI Trend Monitor 2017.

 

Celý IT obor prochází dlouhodobě změnami. V minulosti ho výrazně proměnilo rozšíření osobních počítačů, architektura client/server nebo rozvoj internetu.

 

V současné době se hovoří zejména o těchto trendech:

  • Digitalizace
  • Propojení firemního a soukromého využití IT technologií
  • Rychlá reakce na příležitosti a hrozby
  • Bezpečnost
  • Analýza informací
  • Cloud
  • Mobilní zařízení
  • Umělá inteligence

Tyto trendy představují hlavní hybatele změn při používání a rozvoji Business Intelligence. V rámci studie byli dotázáni respondenti z řad uživatelů BI, jeho dodavatelů a odborných konzultantů, které z nových trendů budou v roce 2017 z jejich pohledu nejdůležitější.

 

Na prvních místech se umístily vizualizace a interpretace dat (Data discovery/visualization), BI ovládaná uživatelem (Self-service BI) a řízení kvality dat (data quality/master data management).

 

Pokud porovnáme výsledky letošní studie s těmi loňskými, pořadí na prvních třech místech se měnilo jen nepatrně, kdy vizualizace a interpretace dat obhájila pozici jedničky a na dalších místech Self-service BI přeskočilo řízení kvality dat.

 

Naopak některé módní přístupy diskutované jako budoucnost Business Intelligence skončily na opačném konci preferencí BI profesionálů. Zařadily se mezi ně Hadoop, datové laboratoře, data jako zboží a překvapivě také cloudové BI. Pořadí na chvostu zůstalo stejné, jako v loňském roce.

 

Jak se zdá, BI profesionálové dávají přednost praktické použitelnosti Business Intelligence a kvalitě jeho výstupů před vizionářskými ideami některých globálních start-upů.

 

Zdroj: BARC´s BI Trend Monitor 2017

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962