Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

7 smrtelných hříchů při vizualizaci dat – část 1.

Zveřejněno: 09. 02. 2017

Pozor!

Dobrá vizualizace dat je základní podmínkou pro jejich efektivní analýzu. Pomáhá nám vyhodnotit velké množství informací, které bychom nebyli schopni v textové či číselné podobě vstřebat.

 

Přesto existuje mnoho obvyklých chyb, kterých se nevědomky či záměrně lidé dopouštějí, když převádí data do obrazové podoby. Zde je 7 nejčastějších z nich:

 

 

1. Nějak nám nevyšel součet

 

Jakkoliv se to zdá triviální, v některých vizualizacích a infografikách nesedí součty a celek v koláčovém grafu není 100 %.

 

 

Výsledných 188 % na obrázku je pro čtenáře matoucí. Navíc forma koláčového grafu není pro tento druh informace vhodná, neboť procentuální výsledky několika různých otázek sloučených do jednoho grafu nepopisují situaci korektně.

 

 

2. Zmizelé měřítko osy

 

Spojnicový nebo sloupcový graf, ve kterém chybí popisy os, je více matoucí než informativní. Nedává data do kontextu a tím představuje pokřivený obraz reality. Na obrázku níže je vidět takový příklad.

 

 

Protože chybí měřítko na ose Y, nemá čtenář žádnou představu, k čemu se vlastně procentuální zvýšení konverzního poměru vztahuje.

Podobným, byť méně závažným trikem, je účelové nastavení rozsahu měřítka os, aby se určitá relativně malá změna jevila jako výrazná nebo jako jasný trend.

 

 

3. Nevhodný druh grafu

 

Pro určitý druh dat se nejvíce hodí koláčový graf, pro jiné spojnicový pro další bublinový. Na obrázku níže je vidět, co způsobí použití nevhodného druhu vizualizace.

 

 

V případě tohoto výzkumu veřejného mínění by byl mnohem vhodnějším formátem koláčový graf. Pokud už autor trval na sloupcovém, byl by mnohem přehlednější, pokud by srovnal odpovědi od nejčastějších k těm nejméně častým.

 

 

4. Nesmyslná měřítka

 

Použitím nepřesných měřítek dojde při vizualizaci k desinterpretaci smyslu dat. Ať už zvolíte koláčový, bublinový nebo spojnicový graf, měřítka vždy musí odpovídat datům.

 

 

 

Již brzy si v druhém díle tohoto článku si posvítíme na zbývající tři nejčastější chyby při vizualizaci dat.

 

Zdroj: designroast.org

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962