Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

7 smrtelných hříchů při vizualizaci dat – část 2.

Zveřejněno: 28. 02. 2017

Pozor!

V první polovině této minisérie jsme si ukázali na konkrétních příkladech, jak mohou chyby při vizualizaci dat ovlivnit jejich analýzu. Konkrétně jsme se zaměřili na grafy se součtem procent jiným než 100, chybějící a nesprávná měřítka os grafů a také použití typu grafu, jenž se nehodí pro daný druh analýzy.

 

Jaké jsou zbývající tři nejčastější chyby při vizualizaci dat?

 

 

5. Mnoho psů, zajícova smrt.

 

Je velmi lákavé vložit do jedné grafiky co nejvíce dat. Může se zdát jako dobrý nápad zabít hodně much jednou ranou a zkoncentrovat veškeré informace do jednoho obrázku. Avšak, co je moc, to je příliš. Pokud to přeženete, bude takové infografika pro čtenáře matoucí.

Vizualizace níže shrnuje používání různých sociálních platforem v průběhu let. Její původní snahou bylo zřejmě ukázat růst sociálních sítí v čase.

 

 

Podařilo se vám zachytit hlavní myšlenku této infografiky? Vždy si uvědomte, jaký klíčový závěr si má čtenář z vaší vizualizace odnést. Pokud zaniká v záplavě informací, ponechte v grafice jen ty klíčové.

 

 

6. Těžké porovnání hodnot

 

Na příkladu níže je srovnání odlišných přístupů při a recyklaci likvidaci odpadu v různých částech světa. Autor se rozhodl využít pro lepší ilustraci dat mapu světa, kam umístil sloupce s hodnotami.

 

 

Výsledná infografika ale nesplňuje jeden ze základních požadavků na vizualizaci dat a to snadné porovnání jednotlivých hodnot mezi sebou. Mnohem přehlednější by bylo, pokud by autor umístil sloupce vedle sebe a případně je srovnal sestupně podle hodnoty, kterou považuje za nejdůležitější.

Když vizualizujete data, vždy se snažte, aby byla grafika co nejsnadněji pochopitelné. Pokud tomu tak není, odstraňte všechny nadbytečné grafické prvky.

 

 

7. Řazení dat

 

Vždy se snažte řadit data v co nejintuitivnějším pořadí. Srovnejte sloupce od největšího k nejmenšímu nebo případně v abecedním pořadí. U koláčového grafu řaďte výseče od největší k nejmenší ve směru pohybu hodinových ručiček.

Srovnání dat podle intuitivního pořadí pomáhá přitáhnout oko čtenáře k těm datům, která jsou pro vás důležitá, a usnadňuje mu pochopení dané infografiky.

 

 

V tomto případě měl být sloupec 28 % umístěn nad 21 %. Zdá se to být maličkost, ale má to výrazný vliv na vnímání informace ze strany čtenáře.

Pokud vizualizujete data, řiďte se sedmi pravidly z našeho článku a selským rozumem. Dobře připravená infografika lahodí oku a je snadno pochopitelná.

 

 

Zdroj: designroast.org

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962