Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

10 rad CEO pro lepší budget a forecast – část 1.

Zveřejněno: 12. 04. 2017

CEO

Každá organizace spoléhá na svůj nejvyšší management, že ji bude navigovat bouřlivými vodami trhu směrem k lepším zítřkům. Plánovací a forecastovací proces je způsob, kterým dává tomuto směru konkrétní podobu.

 

Častou chybou bývá pojmy „budgeting“ a „forecasting“ zaměňovat nebo je považovat za totožné. Budget je detailní výhled na předpokládaný finanční stav společnosti v příštím období, většinou roku. Obsahuje informace o předpokládaných výnosech, nákladech, cash flow a finanční pozici. Budget je základním nástrojem top managementu pro řízení firmy. Skutečné výsledky jsou srovnávány s budgetem a rozdíl je analyzován.

 

Forecast je projekce, co se bude dít na vyšší úrovni, než sleduje budget. Obvykle zahrnuje klíčové položky v oblasti příjmů nebo celkové náklady. Na rozdíl od budgetu není tak detailní, ale může být změřený na mnohem delší období. Je důležitým nástrojem, který pomáhá měnit procesy ve firmě v reakci na změny na trhu. Může existovat v několika variantách (optimistický, realistický, pesimistický).

 

1. Mějte jasný cíl

 

Než začnete sázet čísla do budgetu, mějte na mysli jasný cíl, kde by se měla firma nacházet na jeho konci. Pokud je vašim střednědobým cílem růst obratu o 25 % v průběhu následujících 3 let, vyjděte z něho a stanovte pro budget následujícího roku takový cíl, aby byl v souladu s tímto forecastem. Poté rozpadněte budget na jednotlivé položky, které takový výsledek zajistí.

 

2. Zapojte všechny

 

Každý člen týmu má nápady a znalosti, které vám pomohou vytvořit takový budget, jenž bude v souladu s celkovými cíli. Nesnažte se proto zpracovat budget nebo forecast sami bez konzultací se zbytkem firmy.

 

3. Zahrňte všechny vlivy

 

Budgetovací proces vyžaduje zahrnutí všech důležitých vlivů a detailů. Pokud některé z nich vynecháte, váš forecast nebo budget nebude odpovídat realitě a velmi brzy začne narůstat rozdíl mezi nimi a aktuálními výsledky.

 

4. Nebojte se kompromisu

 

Častou obavou ředitelů je, že v rámci kompromisů při vytváření a schvalování budgetů budou muset vynechat některé své myšlenky, které považují za důležité. Pokud dobře připravíte budget a forecast, podpoří vaši celkovou vizi, i když budete muset některé konkrétní myšlenky v rámci kompromisu nechat stranou.

 

Zbývajících 6 rad pro CEO, jak správně nastavit budgetovací a forecastovací proces, vám přineseme v pokračování tohoto článku.

 

 

Zdroj: accountingdepartment.com, intuit.com

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962