Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

Snadné a rychlé firemní plánování

Zveřejněno: 02. 05. 2017

plánování

Více než 80 % firem stále používá Excel pro firemní plánování, analýzu dat a reporting. Excel všichni znají a umí ho používat. Tak, jak firma roste, se ale stává plánování a reporting v Excelu stále složitější a pracnější.

 

Jaké jsou výhody Excelu?

 

Kromě všeobecné rozšířenosti a znalosti na uživatelské úrovni jsou licence Excelu relativně levné a ve firmách jich bývá dostatek. Pokud je osoba zodpovědná za plánování schopná používat jeho pokročilé funkce, jako jsou kontingenční tabulky nebo dokonce makra, je možné s ním plánovat a reportovat i pro středně velkou firmu.

 

Co když Excel přestane stačit?

 

Komplikace při tomto způsobu plánování nastanou se vzrůstajícím objemem dat, stoupajícími nároky na rychlost a přesnost a také s počtem osob, které se na přípravě rozpočtu nebo forecastu podílí. Týká se to i vás? Stačí kladně odpovědět na některé, z těchto otázek.

 

  • Je pro vás příprava rozpočtu příliš pracná a časově náročná?
  • Vrací vám spolupracovníci tabulky s podklady pro rozpočet pozdě, nedostatečně vyplněné nebo je nevrací vůbec?
  • Dělají vám v nich změny typu úpravy vzorců, změny jednotek nebo přidání buněk?
  • Musíte jim opakovaně vracet tabulky s poklady k přepracování?
  • Máte problém odpovědět top managementu na otázku, jak daleko jste s přípravou plánu?
  • Dostávají se do plánu při přípravě podkladů nebo konsolidaci dat chyby?
  • Smaže vám někdo nebo upraví data ve sdíleném sešitu a vy nevíte kdo?
  • Máte problém nastavit ke sdíleným Excelům přístupová práva jednotlivým osobám podle jejich rolí nebo regionů?
  • Vadí vám, že část know-how mají jednotliví uživatelé uložené ve svých tabulkách a vy o ně můžete snadno přijít?

 

Jak dál?

 

Existuje celá řada řešení, kterými můžete Excel při firemním plánování, analýze dat a reportingu nahradit. Nevýhodou je nutnost přeškolit všechny uživatele, což je časově i finančně náročné. Lidé se obecně neradi učí zacházet s novým software. Vyvolává to ve firmě nespokojenost a než se s novým řešením naučí pracovat, dělají i více chyb.

 

Je tu však možnost, že si uživatelé ponechají rozhraní na bázi Excelu, do kterého pouze přibyde jedna záložka v menu s názvem Jedox. Firma zároveň získá robustní systém včetně zrychlení a automatizace procesů při plánování, online sledování postupu při přípravě rozpočtu, řízení přístupových práv, úplnou auditovatelnost všech záznamů včetně osoby, která je vytvořila, editovala nebo smazala, přístup k reportům přes webové a mobilní rozhraní včetně možnosti jejich tvorby a mnoho dalších výhod.

 

Přechod na Jedox je tak velmi rychlý bez nákladných a dlouhých školení. V Jedoxu jsou k dispozici i vzorová řešení pro výsledovky, závěrky, plánování lidských zdrojů a další oblasti plánování, která lze jednoduše modifikovat pro potřeby konkrétní firmy.

 

Webináře

 

Připravili jsme pro vás sérii půlhodinových webinářů zdarma, na kterých vám ukážeme konkrétní postupy při plánování s Jedoxem. První z nich proběhne 4. 5. 2017 od 10:00. Předvedeme vám, jak můžete snadno a rychle z loňské skutečnosti zaznamenané v Excelovské tabulce vytvořit plán prodeje nebo nákladů na příští období.

Přihlásit se na něj můžete zde.

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962