Noctuint
Certifikovaný partner Jedox
 
Poskytujeme služby vedoucí k maximálnímu využití Jedox aplikací v každodenní praxi controllerů, CFO i CEO. Patříme do celosvětové sítě certifikovaných partnerů německé společnosti Jedox, nabízíme nejkvalifikovanější služby s Jedox BI. Dáme vašim datům řád a optimalizujeme služby controllingu a plánování od nejhlubší úrovně.
 
 

10 rad CEO pro lepší budget a forecast – část 2.

Zveřejněno: 04. 09. 2017

CEO

V předchozím díle tohoto tématu jsme si vysvětlili, jaký je rozdíl mezi „budgetingem“ a „forecastingem“. Zároveň jsme si ukázali, jak je důležité mít při jejich přípravě jasný cíl, zapojit všechny do jejich přípravy, nezapomenout na některé podstatné vlivy a nebát se kompromisu. Jakých je zbývajících 6 rad po lepší budgeting a forecasting?

 

5. Udržujte budget i forecast flexibilní

 

Nepružné plány a forecasty vytvořené na základě mnoho měsíců starých informací nejsou pro firmu příliš prospěšné. V dnešní době se řada faktorů mění velmi rychle. Navíc řídit zaměstnance podle zjevně zastaralých předpokladů je nejen kontraproduktivní ale i frustrující. Zachovejte v rozpočtu i forecastu určitou míru volnosti, tak aby bylo možno pružně reagovat na měnící se v prostředí ve firmě i na trhu.

 

6. Používejte „Rolling Budget“

 

Průběžné budgetování a forecastování umožňuje, že místo plánu založeného na zastaralých předpokladech můžete každý měsíc vytvořit plán a forecast zcela aktuální. Tato metoda je s úspěchem využívána nejen ve finančním plánování, ale i v předpovědi počasí, řízení nákupu nebo projektovém managementu.

 

7. Plánujte různé scénáře

 

Nemůžete naplánovat úplně vše, ale můžete vytvořit varianty plánu pro různé scénáře. Soustřeďte se na možné výkyvy vašeho trhu, vliv ekonomického cyklu, rozvoj inovativních technologií a podobně. Vysoké flexibility dosáhnete zejména, pokud tyto scénáře propojíte s průběžným plánováním a forecastováním.

 

8. Komunikujte brzy a často

 

Základem pro úspěšnou přípravu plánu a forecastu je dobrá komunikace se všemi, kteří se na jejich přípravě podílí. Je třeba jasně vysvětlit strategické cíle firmy, na jejichž základě se plány připravují, a také průběžně řešit veškeré komplikace, jež může plánovací proces přinést.

 

9. Plánujte zisk i Cash Flow

 

Odborník na finanční plánování Gene Siliciano říká: „Každý plán má zahrnovat cíle pro zisk i cash flow, protože tyto dva parametry jsou odlišné a vyžadují odlišné postupy k jejich řízení.“ Abyste se vyhnuli nesplnění plánu, stanovujte si cíle pro zisk a cash flow realisticky.

 

10. Pošlete Excel k vodě

 

Pro určitou velikost firmy přestává Excel přes svou rozšířenost a mnoho dobrých vlastností stačit. Řady různých tabulek pospojovaných dohromady zpomalují přípravu plánu. Ruční kopírování a konsolidace dat do něj vnáší lidské chyby. Těžko se hlídá bezpečnost a auditovatelnost jednotlivých záznamů. Opatřete si raději nějaký plánovací software, který je jednoduchý na ovládání, ale zároveň eliminuje nedostatky Excelu. Třeba jako Jedox.

 

 

Zdroj: accountingdepartment.com, intuit.com

 

 

Jedox Partner Award 2016   Jedox Certified Partner   Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Jedox Partner roku
 
Certifikovaný partner Jedox
 
Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory

LinkedIn   Twitter   Facebook   Facebook   RSS

Noctuint s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4, IČ 017 11 962